Tech

Zvláštní zrcadlo z Turnova míří ke Slunci. Česká optika si vydobyla jméno

Zvláštní zrcadlo z Turnova míří ke Slunci. Česká optika si vydobyla jméno

TOPTEC

„Turnovské OPTo-Elektronické Centrum“ je vızkumné centrum Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Zabıvá se vızkumem v oblasti optiky, optoelektroniky a metrologie. Umí zde navrhnout a vyrobit vysoce přesné optické systémy pro neobvyklé účely, včetně vesmírného vızkumu.