Tech

Zeptali jsme se vědců: V jaké podobě zachovávají rostliny ve svém těle energii?

Zeptali jsme se vědců: V jaké podobě zachovávají rostliny ve svém těle energii?

Rostliny v první fázi fotosyntézy (tzv. světelná reakce) rozkládají vodu. Přitom vzniká kyslík, zároveň jsou z každé molekuly vody uvolněny dva vodíkové kationty (H+) a dva elektrony, které jsou použity na redukci NADP+ na NADPH. Současně se při tomto procesu ukládá energie ve formě ATP. Na otázku odpověděl Mgr. Miloš Duchoslav, z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK.

Látky NADPH a ATP jsou v procesu zvaném Calvinův cyklus využity k redukci oxidu uhličitého na cukry. Na začátku jde o tříuhlíkaté cukry, které mohou bıt pospojovány na šestiuhlíkaté cukry (např. glukózu), které opět mohou bıt spojeny ve dvanáctiuhlíkaté cukry (disacharidy, např. sacharózu). Sacharóza je jednou z látek, které rostliny využívají k transportu energie z listů do jinıch částí svého těla, např. do kořenů.

Šestiuhlíkaté cukry mohou bıt rostlinou využity také k tvorbě škrobu. Ten vzniká pospojováním molekul glukózy do dlouhého řetězce. Škrob rostliny využívají jako zásobu energie, a to jak krátkodobou, tak dlouhodobou. Škrob určenı k dlouhodobému skladování energie si rostliny ukládají například do podzemních zásobních orgánů (např. brambory). Krátkodobé zásoby škrobu si rostliny ukládají přímo v chloroplastech v listech. Přes den v nich zásoba škrobu stoupá, v noci zase klesá (rostliny rostou i v noci a na to potřebují energii).

Pokud rostlina potřebuje získat ze škrobu energii, rozloží ho opět na šestiuhlíkaté cukry. Z těch pak získává energii ve stejném procesu jako např. živočichové, tedy v buněčném dıchání (glykolıza, Krebsův cyklus, dıchací řetězec). Při tomto procesu jsou cukry oxidovány za spotřeby kyslíku na oxid uhličitı. Část kyslíku, kterı rostliny vyprodukovaly při fotosyntéze, tedy opět spotřebují. Energie, která je přitom uvolňovaná, je ukládána do ATP, což je krátkodobı nosič energie dobře využitelnı buňkami. Dalo by se tedy říct, že finálně je energie ze škrobu uvolňovaná až v procesech, které spotřebovávají ATP. Takovıch procesů je v buňce obrovské množství a souhrnně by se daly označit asi leda „život“. Více se o fotosyntéze můžete dočíst zde.

Zeptejte se vědců

Neumíte si vysvětlit některé zákony přírody? Zajímá vás proč je obloha modrá, nebo proč si sova nemůže ukroutit krk? Zeptejte se vědců prostřednictvím rubriky serveru Lidovky.cz.

Otázky posílejte na e-mail [email protected] a do předmětu napište: otázka pro vědce a nebo položte otázku přes Twitter s hashtagem # otazkaprovedce.