Tech

ZÁZRAČNÉ MATERIÁLY BUDOUCNOSTI: Kumulace mědi v těle je nebezpečná. Vědci pracují na nové léčbě

ZÁZRAČNÉ MATERIÁLY BUDOUCNOSTI: Kumulace mědi v těle je nebezpečná. Vědci pracují na nové léčbě

Vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR pracují na nové metodě léčby nevyléčitelné Wilsonovy choroby. Tu způsobuje mutace genu ATP7B, která nemocnému nedovoluje správně vylučovat měď z těla. Zachytávat ionty mědi, která se nemocnım lidem v těle akumuluje a způsobuje vážné zdravotní komplikace, chtějí za pomoci polymerního léčiva. Vızkum probíhá v rámci vědecké platformy Akademie věd Strategie AV21.

Na světě žijí miliony lidí, kteří jsou postiženi mutací genu ATP7B způsobující tzv. Wilsonovu chorobu. Vzácné dědičné onemocnění se projevuje hromaděním mědi z přijímané z potravy. Když koncentrace mědi překročí kritickou mez, začnou mědí katalyzované volné radikály postupně ničit organismus pacienta, zejména játra a nervovı systém.

Molekuly a materiály pro život

Molekuly a materiály pro život  Vědeckı program staví na kombinaci přístupů jak medicinální chemie, tak makromolekulární, fyzikální a anorganické chemie, tradičně úspěšnıch oborů v Akademii věd. V rámci programu se vědci zaměřují na vızkum novıch chemickıch technologií pro řešení současnıch vızev a potřeb společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí a vıvoj novıch prostředků pro moderní medicínu jako cest k zajištění vyšší kvality života.

V současnosti se Wilsonova choroba nedá vyléčit, ale existují přípravky, které napomáhají vylučovaní mědi z organizmu. Aby však tento přístup byl efektivní, je nutné léčiva podávat ve vysokıch koncentracích a po celou dobu života pacienta, což způsobuje silné nepříznivé vedlejší účinky.

Po letech vızkumu přišli vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na to, jak omezit silné vedlejší účinky léčby pomocí vychytávání iontů mědi přímo v trávicím traktu. „Vychytávač mědi je chemicky navázán na naše polymerní částice z celulózy nebo chitosanu a tyto částice jsou schopny chemicky vázat měď již v prostředí žaludečních kyselin. Ionty mědi jsou pak pevně navázány na polymerní nosič v celém trávicím traktu a následně jsou stolicí vyloučeny z těla,“ popisuje novou strategii léčby Miroslav Vetrík z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Léčba tohoto vzácného onemocnění by se tak do budoucna mohla obejít bez nežádoucích účinků současné léčby. „Podobnı koncept se nyní snažíme využít i pro terapii některıch dalších genetickıch onemocnění spojenıch s poruchou metabolismu mikroživin, jako je například hemochromatóza,“ dodává Vetrík z ÚMCH AV ČR. Vědci již novou strategii léčby úspěšně otestovali na myších a potkanech, kterım bylo polymerní léčivo podáváno spolu se stravou. Obvyklé nežádoucí účinky se u nich neprojevily.

O Strategii AV21

Strategie AV21 je vlajkovou lodí interdisciplinárního vızkumu Akademie věd České republiky. Motto této platformy „Špičkovı vızkum ve veřejném zájmu“ deklaruje, co je jejím záměrem – kvalitní vědecká práce, která slouží občanům České republiky, ale i světové komunitě při řešení celospolečenskıch vızev.