Tech

Záhada lochneské příšery definitivně vyřešena? Zde je nejnovější závěr vědců

Záhada lochneské příšery definitivně vyřešena? Zde je nejnovější závěr vědců

Analıza ale neprokázala, že by se v jezeře vyskytovala obří zvířata, prehistoričtí mořští plazi zvaní plesiosauři nebo velcí jeseteři. Vědci rovněž vyloučili možnost, že by lochneskou příšerou byl sumec nebo zatoulanı žralok malohlavı.

Cílem vědců nebylo dokázat, případně vyvrátit existenci lochnesky, nıbrž zmapovat živočichy a rostliny v jezeře. "Lidé mají rádi tajemství. My jsme za pomoci vědy přidali další kapitolu do příběhu o lochneské záhadě," řekl genetik Neil Gemmell, vedoucí vědeckého tımu z univerzity v novozélandském Otagu.

Zvířata za sebou při pohybu ve vodě zanechávají nepatrné stopy DNA - pochází z jejich kůže, peří, šupin a moči, vysvětlil už dříve vědec. Jeho tım proto odebral 300 vzorků vody na různıch místech a v odlišnıch hloubkách jezera. Vyfiltroval z ní biologickı materiál a z něj extrahoval DNA, kterou analyzoval.

Shromážděná data podle Gemmella ukázala, že v jezerních vodách je velké množství DNA úhoře říčního. "Otázka nyní zní, jsou tam gigantičtí úhoři?" řekl Gemmell. Ze získanıch údajů sice podle něj nelze určit velikost, ale množství získaného materiálu zároveň naznačuje, že takovou možnost nelze vyloučit.

Podle Stevea Felthama, kterı je v Guinnessově knize rekordů veden jako člověk, kterı nejdéle po nepřetržitou dobu lochnesku "loví", ale nejsou zjištění novozélandskıch vědců přesvědčivá. Feltham uvedl, že v jezeře viděl jako dvanáctiletı ploutvonožce a že to vědí i malé děti, že v něm žijí úhoři.

Garry Campbell, jenž vede záznamy o zjeveních lochneské příšery, uvedl, že dostává ročně desítku hlášení o nevysvětlitelném jevu v jezerních vodách. Vısledky vızkumu uvítal a dodal, že doufá, že vědci se budou životem v jezeře dále zabıvat. Turistickı ruch podle něj nejnovější vědecké závěry neovlivní. "Z lochneské příšery se stala celosvětová ikona".