Tech

Windows mohou spadnout, pokud se budete chtít vrátit k předchozí záloze

Windows mohou spadnout, pokud se budete chtít vrátit k předchozí záloze

Microsoft detekoval problém, kterı znemožní start systému Windows 10, pokud jej uživatel spustí z bodu obnovení vytvořeného před instalací aktualizace systému.

Problém se tıká všech počítačů se systémem Windows, kde je zapnuta ochrana systému (system protection) a byl vytvořen bod obnovení systému před instalací jedné nebo více aktualizací systému Windows 10.

Když se uživatelé pokusí obnovit systém po dokončení instalace aktualizací systému Windows 10, systém nebude obnoven a místo toho počítač nahlásí chybu Stop (0xc000021a)“. Nepomůže ani další restartování počítače.

Problém spočívá v tom, že při restartování počítače načtou Windows existující ovladače dřív, než obnoví jejich novější verze. Protože verze ovladačů neodpovídají verzím v obnovenıch katalogovıch souborech, proces restartování se zastaví.

Firma radí, aby uživatelé v takovém případě zakázali vynucení podpisu ovladače. Tuto možnost uživatel najde při následujícím postupu: Poradce při potížích > Upřesnit možnosti > Další možnosti obnovení > Nastavení při spuštění a pak klepněte na příkaz Restartovat.

V seznamu nastavení při spuštění vyberte možnost Zakázat vynucení podpisu ovladače. (Bude pravděpodobně nutné toto nastavení vybrat pomocí klávesy F7).