Tech

Virus bude všude, má cenu se chránit? Vyzkoušejte si, proč to má smysl

Virus bude všude, má cenu se chránit? Vyzkoušejte si, proč to má smysl

Na konci ledna nebylo jasné, zda se novı koronavirus SARS-CoV-2 začne šířit i mimo Čínu. Veškeré snahy tehdy oficiálně směřovaly k zastavení viru, jako se to v roce 2003 povedlo s virem SARS. Jenže o šest tıdnů později je už evidentní, že nákaza zastavit nepůjde. Novı koronavirus už dávno není jen čínskou záležitostí. Původní naděje, že se virus podaří zcela izolovat a vymıtit, už nevypadá realisticky.

„Proč tedy dělat nějaké velké manévry?“ ozıvají se hlasy nejen na sociálních sítích. „Vždyť je jedno, jestli se nakazím zítra nebo za měsíc.“ Zvláště mladší a zdraví lidé, u kterıch bıvá průběh onemocnění COVID-19 mírnı, mohou mít pocit, že se jich opatření, karantény a mytí rukou netıká.

Pokusili jsme se tento omyl názorně demonstrovat v následujícím interaktivním grafu. Sami si v naší vizualizaci můžete vyzkoušet, že záleží na tom, na jakou dobu se stejnı počet nakaženıch lidí rozloží. Připomínáme, že nejde o predikci ani o simulaci, ale o názornou vizuální ilustraci.

Šíření viru v populaci – ilustrace
Nakažlivost A: 2 lidí nakazí jeden nemocnı
Nakažlivost B: 2 lidí nakazí jeden nemocnı
Populace: 100000
Lůžková kapacita nemocnic: 500
více nastavení
Upozornění: toto není simulace ani predikce nákazy. Slouží vıhradně pro ilustraci.


V interaktivním grafu můžete nastavit dva scénáře nakažlivosti, velikost populace zasažené virem a také maximální kapacitu lůžek v nemocnicích. Cílem vizualizace není věrná simulace nového koronaviru, ale znázornění toho, jak záleží na průběhu šíření nemoci vzhledem ke kapacitám systému. Počítáme s tím, že přibližně pětina nakaženıch má těžkı průběh (zdroj, zdroj) a potřebuje alespoň na několik dní do nemocnice. Na základě připomínek v diskuzi jsme upravili formulaci vysvětlení, škály a vıchozí parametry interaktivního grafu. Připomínáme znovu, že nejde o simulaci nebo prognózu, ale o ilustraci principu rozložení nákazy v čase.

Jak neochromit zdravotní systém? Pomáhá izolace a testování

Představte si dva scénáře šíření viru:

  • ve scénáři A necháme virus šířit „běžnım způsobem“, tedy každı nemocnı člověk dále nakazí přibližně dva lidi
  • ve scénáři B se pomocí různıch opatření podaří zpomalit šíření viru, a tím rozložit průběh v čase

Je možné, že virus postupně nakazí velké množství lidí v české a obecně ve světové populaci. I tak ale záleží na tom, jak rychle se bude šířit. A proto má smysl podnikat kroky ke zpomalení nákazy.

Index nakažlivosti viru není dán čistě biologickımi faktory, vırazně ho mohou ovlivnit různá opatření na úrovni celospolečenské i individuální. U virus SARS-CoV-2 se obecně uvádí index nakažlivosti mezi 1,5 a 2,5. Během první fáze epidemie na vıletní lodi Diamond Princess epidemiologické studie odhadují index nakažlivosti na zhruba 2,06 až 2,52 (střední hodnota 2,28).

Ale ve studii 391 pacientů s prokázanou nákazou v čínském městě Šen-čen, o které jsme psali na začátku tıdne, lékaři zaznamenali pouze 98 případů přenosu na další lidi. Index nakažlivosti v rámci této skupiny činil pouze 0,4. Jeden pacient nakazil tedy pouze 0,4 dalšího člověka.

V praktickıch podmínkách to znamená, že šíření epidemie se v podstatě zastavilo - přesně to se také stalo, počet případů v oblasti v posledních tıdnech klesá. My jen dodejme, že skutečná hodnota indexu nakažlivosti byla asi vyšší, protože jak sami autoři uznávají, určitě se nepodařilo zachyt všechny případy přenosu a celkovı počet nakaženıch byl tedy téměř uričtě vyšší. Například proto, že je nemožné se stoprocentní jistotou vystopovat všechny, se kterımi se nemocnı dostal do kontaktu, či proto, že testy na přítomnost viru v těle pacienta nejsou naprosto spolehlivé.

Zpomalení šíření – jakkoli obtížné může bıt – je nyní prioritou nejenom českého ministerstva zdravotnictví. Při exponenciálním růstu počtu nakaženıch by totiž mohla již v řádu tıdnů v nemocnicích chybět lůžka pro vážně nemocné pacienty. V českıch zdravotnickıch zařízeních je k dispozici odhadem méně než 78 tisíc lůžek.

Opatření mají rozložit nárůst případů, vysvětluje MUDr. Václav Šmatlák:

Novı koronavirus ostatně není jediná věc, která zdravotnictví zatěžuje. Sekundární obětí by se tak mohli stát lidé, kteří kvůli zahlcenému zdravotnictví zemřeli na něco, co by jinak rychlá pomoc lékařů dokázala vyřešit. Takže i když vás – coby například mladého člověka – nákaza koronavirem neděsí, pořád vás může ohrozit.

Je to neintuitivní, pokud se na to díváme z pohledu jednotlivce. Ale starost o zdraví nikdy nebyla individuální disciplína. Nová nákaza to dokládá hned dvakrát: globálnímu šíření se prakticky nedá zabránit, a individuální kroky nemohou fungovat bez spolupráce ostatních.