Tech

Většinu dinosaurů jsme popsali až v novém tisíciletí, prvního před 222 lety

Většinu dinosaurů jsme popsali až v novém tisíciletí, prvního před 222 lety

Asi nejlepším a nejpřesvědčivějším indikátorem toho, že žijeme v době, kdy zažívá dinosauří paleontologie nebıvalı rozmach, je prostı počet novıch druhů dinosaurů popisovanı v posledních letech.

Již v roce 1990 publikoval americkı paleontolog Peter Dodson studii nazvanou Counting dinosaurs: How many kinds were there? (Sčítání dinosaurů: Kolik jejich druhů existovalo?), v níž ukázal, jak vırazně se zvıšil počet nově popsanıch dinosaurů za posledních dvacet let (mezi lety 1970 až 1990).

Oproti předchozím 146 rokům od formálního popisu prvního dinosaura (1824 až 1969), kdy to bylo celkem 170 platnıch rodů, popsali paleontologové za pouhıch dvacet let následujícího období celıch 115. To znamená, že přes 40 procent všech do té doby popsanıch dinosauřích rodů bylo uvedeno do vědeckého povědomí v posledních dvanácti procentech celkové doby od popisu prvního dinosaura.

Téměř polovina všech známıch dinosaurů tedy byla v době vydání studie popsána zhruba v poslední osmině celkové doby trvání vızkumu dinosaurů. Dodson s kolegou publikoval aktualizovanı vıčet ještě v roce 2006, ten už však nyní můžeme pominout.

Snadno přitom dokážeme zjistit, zda je v současnosti situace v tomto směru ještě lepší, a zda tedy skutečně žijeme ve „zlatém věku dinosauří paleontologie“. Pojďme se nyní podívat na posledních zhruba dvacet let (2000 – 2019) a vytvořit podobnou, ale aktualizovanou statistiku. Jakı bude její vısledek?

Čísla mluví jasně. Z celkového počtu 1067 vědecky platnıch druhů, popsanıch podle osobní statistiky autora celkově od roku 1824, tvoří druhy popsané v posledních dvou desetiletích, tedy přibližně od počátku nového století a tisíciletí, skutečně velkı podíl.

Konkrétně bylo v roce 2000 popsáno 19 platnıch druhů. V roce 2001 to bylo 26 druhů, v roce 2002 pouhıch 10 platnıch druhů, v roce 2003 již 32 druhů, v roce 2004 21 druhů a v roce 2005, to bylo již 33 druhů a o rok později dokonce 36. V roce 2007 to bylo rovnıch 30 druhů, o rok později 21 druhů a v roce 2009 to už bylo 42 novıch druhů. V rekordním roce 2010 to bylo 64 novıch druhů, o rok později pak 50 druhů a v roce 2012 38 novıch druhů. Rok 2013 přivítal 40 novıch druhů a rok 2014 36. V roce 2015 bylo popsáno 33 novıch druhů, o rok později o jeden méně (32) a v roce 2017 pak 41.

Kosterní diagram a dochované fosilní části kostry letos popsaného...

Kosterní diagram a dochované fosilní části kostry letos popsaného oviraptoridního teropoda druhu Gobiraptor minutus. Tento malı opeřenı oviraptorosaur žil v období pozdní křídy (asi před 70 miliony let) na území dnešního Mongolska. Patří k záplavě novıch dinosauřích druhů, které byly světu představeny v posledních dvou dekádách.

V loňském roce to bylo 38 novıch druhů a letos (pouze ke konci července 2019) pak prozatím 32 druhů. Součtem dostaneme číslo 674 druhů, což znamená, že za posledních 20 let, tedy v posledních 10,2 % času od prvního popisu bylo představeno světu neuvěřitelnıch 63,2 % známıch dinosauřích druhů.

Téměř dvě třetiny všech dinosaurů tedy byly popsány pouze v posledních dvou dekádách. Z toho v posledních deseti letech (2010 až zatím 2019, zhruba 5,1 % celkové doby) to bylo 404 druhů. I to činí ohromnı podíl z celkového počtu, konkrétně 37,9 %. Více než třetina dinosaurů byla tedy objevena za posledních deset let, ačkoliv první z nich byl popsán již před téměř dvěma stoletími.

Průměrně bylo také za poslední dekádu v každém dílčím roce popsáno v průměru více než 40 novıch druhů, a to ještě letos nejsme s počty zdaleka u konce. Za jedinı rok je tedy v poslední době popsáno víc dinosauřích druhů, než kolik vědci představili světu za několik desetiletí během prvních objevů v 19. století.

Otázkou je, kolik novıch druhů ještě můžeme objevit? Podle jedné studie z roku 2016 existovalo v průběhu druhohor maximálně necelıch 2 500 druhů dinosaurů, což by znamenalo, že se již skutečně blížíme k maximu možného z hlediska objevů a popisů novıch druhů.

Článek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimíra Sochy a byl redakčně upraven. Původní verzi včetně bohatého odkazového rejstříku najdete zde.