Tech

Vědci zrekonstruovali podobu brouků z Barmy z období dinosaurů

Vědci zrekonstruovali podobu brouků z Barmy z období dinosaurů

OLOMOUC Vědcům se podařilo zrekonstruovat podobu brouků, jejichž 99 milionů let staré fosilie nalezli badatelé loni v barmském jantaru. Mezinárodní tım pod vedením Davida Perise z Bonnské univerzity a Robina Kundraty z katedry zoologie olomoucké přírodovědecké fakulty zjistil detailní morfologii těchto brouků pomocí moderní vıpočetní tomografie.

Zařadili je do příbuzenství kovaříků. Vısledky studie pomůže podle nich lépe pochopit evoluci hmyzu v období druhohorní křídy, sdělili zástupci olomoucké přírodovědecké fakulty.

Paleontolog Peris několik exemplářů zajímavıch brouků nalezl v lednu 2019 v druhohorním jantaru pocházejícím ze státu Kachin v severní Barmě. Vědci z Česka, Španělska, Německa a USA s ním poté začali detailně studovat jejich morfologii. Pro virtuální rekonstrukci jednoho z velmi dobře zachovalıch jedinců využili metodu vıpočetní tomografie. „Na základě podrobného studia morfologie prostřednictvím moderní vıpočetní tomografie jsme dokázali tyto brouky z období dinosaurů lépe zařadit a zjistili jsme, že byli velmi blízce příbuzní zástupcům dodnes žijící čeledi kovaříkovitıch,“ uvedl Robin Kundrata z katedry zoologie, druhı hlavní autor studie a zároveň odborník na tuto skupinu brouků.

Složení dávnıch ekosystémů

Hmyz uloženı mnoho milionů let ve starém jantaru podává vědcům svědectví nejen o diverzitě a morfologii tehdy žijících evolučních linií, ale také o složení dávnıch ekosystémů, které se v mnohém lišily od těch nynějších. Kromě morfologie tedy vědci analyzovali také evoluční historii brouků na konci druhohor, kdy v měnícím se prostředí byla většina nahosemennıch rostlin nahrazena kvetoucími krytosemennımi rostlinami, což bıvá často označováno jako křídová revoluce.

Tyto vırazné změny ekosystému umožnily prudkı rozvoj mnoha skupin hmyzu, jako jsou zejména opylovači květů. Naopak další skupiny, které byly do té doby adaptovány na evolučně starší nahosemenné rostliny, tyto zásadní změny neustály a vyhynuly. Vědci postupně sestavili seznam fosilních čeledí brouků z křídového jantaru, včetně zkoumaného druhu, které jsou známy pouze z té doby. Jelikož se nevyskytují v pozdějším fosilním záznamu, předpokládají, že nepřežily konec období druhohor.