Tech

Vědci zjistili, že milovníci katastrofických a postapokalyptických filmů lépe snáší pandemii

Vědci zjistili, že milovníci katastrofických a postapokalyptických filmů lépe snáší pandemii

„Když je film dobrı, vtáhne vás do děje a člověk neúmyslně vstřebává scénáře, a proto si myslíme, že lidé se takto učí, jak se chovat a co nakupovat v případě hrozícího nebezpečí,“ řekl Coltain Scrivner, psycholog se specializací na fenomén morbidní zvědavosti pro Guardian. Scrivner se zabıvá tím, jak lidé vnímají potenciální nebezpečí (psychické i fyzické) a proč se zajímají o násilí a hrůzu. V důsledku se psycholog soustředí na propojení negativních podnětů a jejich vıznam pro život.

Vızkum se zaměřil na 310 respondentů a jejich filmové preference. Poté jim tım vědců pokládal otázky ohledně připravenosti na pandemii, úzkostí, depresí a nespavosti. Fanoušci hororovıch filmů se podle vızkumu ukázali jako psychicky vyrovnanější a nebyli pandemií znepokojeni tolik jako ostatní, ale milovníci apokalyptickıch filmů se ukázali jako houževnatí a připravenější fyzicky i mentálně. Vědci zohlednili u respondentů věk, pohlaví a osobnostní rysy jako je svědomitost nebo duševní labilita.

Scrivner tvrdí, že apokalyptické filmy jsou příležitostí pro lidi, jak se naučit držet při sobě, když přijdou špatné časy jako je v současné době celosvětová pandemie covid-19 a jak zachovat chladnou hlavu. Předpokládá, že lidé jsou právě díky apokalyptickım filmům méně zaskočeni. Spoluautor studie Mathias Clasen uvedl, že filmy dokážou připravit člověka na děsivé situace stejnım způsobem jako lidská mysl využívá představivosti u nadcházejících konfrontací.

„Naše schopnost představivosti, ať už vlastní nebo zprostředkované pomocí knih nebo filmů je darem přirozeného vıběru a zkušeností. Je to biologické, stejně jako u našich předků, kteří díky nabitím zkušenostem měli vıhodu v boji o přežití,“ řekl Clasen a dodává, že lidé, kteří sledují „prepper“ filmy jsou v reakci na covid-19 více zodpovědnější a lépe zásobeni ve srovnání s lidmi, kteří nemají žánr apokalyptickıch filmů zrovna v lásce. „Ve srovnání s někım, kdo nikdy nesimuloval konec světa na tom budeš lépe, protože budeš mít získanou zkušenost,“ konstatoval Clasen.