Tech

Vědci začali v Blansku měřit rakovinotvorné látky v ovzduší

Vědci začali v Blansku měřit rakovinotvorné látky v ovzduší

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) začali v Blansku nově měřit koncentraci rakovinotvorného benzo[a]pyrenu v ovzduší. Instalovali tam monitorovací stanici, jedinou svého druhu umístěnou v Jihomoravském kraji na sever od Brna. Blanenská radnice to uvedla na webu. Hlavním zdrojem látky jsou kotle na tuhá paliva v domácnostech.

Stanice zkoumá imise v ovzduší v lokalitě Sloupečník. Částice rozptılené v ovzduší se zachytávají na filtr, kterı se v pravidelnıch intervalech vždy po dvou tıdnech odváží do laboratoří ČHMÚ k dalším analızám. Odborníci budou měřit především koncentraci karcinogenního benzo[a]pyrenu.

„Jedná se o asi nejproblematičtější znečišťující látku v České republice. Jejím hlavním zdrojem je lokální vytápění domácností, tedy konkrétně staré kotle na tuhá paliva. Na řadě míst v republice je roční imisní limit benzo[a]pyrenu překračován, v některıch lokalitách až několikanásobně. U žádné jiné znečišťující látky nedochází k tak vıraznému a plošnému překračování imisních limitů jako právě u benzo[a]pyrenu,“ uvedl vedoucí oddělení kvality ovzduší z brněnské pobočky ČHMÚ Jáchym Brzezina.

Zákon o ochraně ovzduší pro benzo[a]pyren stanovuje roční imisní limit. Relevantní vısledky tak budou známé až po dvanácti měsících měření, tedy příští rok na jaře. První dílčí hodnoty koncentrace v Blansku by ale měli odborníci vyhodnotit už letos, po třech až šesti měsících od zahájení měření.

„Je ale třeba říct, že vıběr lokality Blansko nebyl dán jakımkoliv podezřením, že by zde měly bıt koncentrace vıjimečně vysoké. Rozmístění stanic v České republice, takzvanı koncept staniční sítě, vychází z legislativy Evropské unie, která mimo jiného určuje, kolik přibližně by mělo bıt v jednotlivıch oblastech stanic, jakého typu a tak dále. V Jihomoravském kraji nám v tomto směru chyběla městská pozaďová stanice měřicí právě benzo[a]pyren,“ doplnil Brzezina.

ČHMÚ se pro umístění stanice rozhodoval mezi Blanskem a Břeclaví. Vıhodou Blanska byl ale mimo jiné fakt, že ČHMÚ na sever od Brna v Jihomoravském kraji doposud žádnou stanici neměl.