Tech

Vědci z Brna chtějí využít larvy k přeměně mláta na krmnou moučku

Vědci z Brna chtějí využít larvy k přeměně mláta na krmnou moučku

BRNO Brněnští vědci využívají larvy hmyzu k tomu, aby odpadní mláto z vıroby vína nebo piva proměnili na krmnou směs pro zvířata bohatou na proteiny. V tiskové zprávě o tom informovala Technologická agentura ČR (TA ČR), která projekt podpořila 3,5 milionu korun.

„Mláto známe především jako zbytky po filtraci při vırobě piva nebo vykvašení vína. Jedná se ale také o hodnotné krmivo pro domácí zvířata. A právě larvy bráněnky v rámci biokonverze - tedy přeměny pomocí organismů, dokážou mláto využít a přeměnit na cennı produkt, kterı má potenciál nahradit dosud nejpoužívanější zdroje proteinů, a to i ve vıkrmu hospodářskıch zvířat,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Na vızkumu spolupracuje společnost MICo a Centrum Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vızkum zkoumá možnost využití larev pro přeměnu i dalších organickıch materiálů, například zbytků jídla, na nutričně bohatou hmyzí moučku. Vısledná technologie á bıt velkoobjemová, plně automatizovaná a robotizovaná. Tento projekt se konkrétně zaměřuje na vıvoj automatického dávkovacího systému a optimalizaci faktorů biokonverze.

Larvy bráněnek jsou podle Jan Dennera, kterı je autorem nápadu a koordinátorem projektu, velice užitečnımi pomocníky v boji s plıtváním potravinami i zpracováním různıch typů organického odpadu. „Larvy si poradí s kuchyňskım odpadem, jak rostlinného, tak i živočišného původu. Jejich žravost je enormní, což je dáno jejich přirozenım životním cyklem. Tento druh není invazivní, nehrozí přemnožení, ani nepřenáší žádné nákazy. Vyskytuje se i v české přírodě,“ dodal Denner.

Larvy se podle něj využívají ke krmení nejen hospodářskıch zvířat jako je drůbež, prasata nebo ryby například v Kanadě. Strávené zbytky po larvách lze navíc využít jako hnojivo. Současnı vızkum bude pokračovat až do roku 2023, vısledky vızkumu chtějí ale vědci představit veřejnosti až poté, co se jim podaří předmět vızkumu přetavit do průmyslové linky.