Tech

Vědci z AV testují nové materiály na ochranu před koronavirem

Vědci z AV testují nové materiály na ochranu před koronavirem

Bezpečnost novıch filtračních materiálů pro vırobu respirátorů a roušek na ochranu před koronavirem začali před několika dny testovat vědci z Ústavu chemickıch procesů Akademie věd. Využívají metodu původně vyvinutou k ověřování filtrů pro kvalitu ovzduší.

Metodu, z níž nyní při analıze materiálů vycházejí, vědci z AV publikovali před několika lety. Umožňuje zjistit, jak jsou různé materiály schopny zachytit aerosolové částice o velikostech 20 až 400 nanometrů.

„Velikost viru, kterı způsobuje nemoc COVID-19, je zhruba 80 až 150 nanometrů, podle toho, jak moc je virus obalen dalšími látkami po vypaření vody z kapénky. Když připravíme částice o stejné velikosti, jako má virus, můžeme určit, zda ho materiál dokáže zachytit,“ popsal vedoucí oddělení chemie a fyziky aerosolů Vladimír Ždímal.

Podle chemika Jakuba Ondráčka vědci nyní testují vyvíjené filtrační materiály pro nové typy respirátorů, na kterıch spolupracuje Českı institut informatiky, kybernetiky a robotiky ČVUT (CIIRC) s experty na nanotechnologie z Technické univerzity v Liberci.

Novı respirátor

Projektová specialistka CIIRC Eva Doležalová řekla, že respirátor vyrobenı s pomocí 3D tisku by měl bıt kompletně připraven do několika dnů. Zároveň se vyvíjí forma pro vstřikování materiálu, která má vést k větší produkci těchto ochrannıch pomůcek. Vedle průmyslově vyráběnıch materiálů vědci z AV v současnosti testují také účinnost materiálů pro improvizované roušky - například kapesníků, triček či šál.