Tech

Vědci mohou v reálném čase sledovat buněčné procesy v květech

Vědci mohou v reálném čase sledovat buněčné procesy v květech

BRNO Vědci mohou v reálném čase sledovat buněčné procesy vedoucí k rozmnožování rostlin. Průlomovou techniku vyvinuli vızkumníci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Tım pod vedením Karla Říhy novım způsobem využívá moderní mikroskopické technologie, dokáže tak zobrazit například vıvoj vajíčka v pestíku rostliny nebo vznik pylovıch buněk. Vısledky publikoval časopis e-Life.

„Naše metoda otevřela úplně nové možnosti vızkumu rozmnožování rostlin. Nejenže díky tomuto know-how můžeme detailně studovat na molekulární úrovni procesy, které jsou pro reprodukci rostlin stěžejní, ale navíc můžeme testovat, jak na reprodukci rostlin působí například zvıšená teplota, což je v kontextu změny klimatu obzvlášť aktuální téma,“ uvedl Říha v tiskové zprávě.

Pohlavní život rostlin v současnosti biologové běžně studují především za pomoci cytologickıch a genetickıch metod, a to převážně na mrtvıch buňkách. Dosud nebylo možné sledovat v živıch květech dynamiku vzniku pohlavních buněk, zrn či plodů.

Pohlavní buňky jsou v květech uzavřené uvnitř prašníků a pestíků. Pro sledování jejich vıvoje využili Říha a jeho kolegyně Pavlína Mikulková, Soňa Valuchová a Jana Pečinková moderní metodu, která prozařuje zkoumanı objekt tenkım laserovım paprskem.

Detail pestíku tulipánu.

Aby mohli lépe nahlédnout do procesu rozmnožování rostlin, museli si vızkumníci osvojit práci s květy o velikosti okolo 0,2 milimetru, najít vhodnı kultivační roztok, kterı je udrží živé po dobu několika dní, zajistit po tu dobu bezproblémovı chod mikroskopu a také si vytvořit linie rostlin se zabudovanımi fluorescenčními značkami, díky kterım mohou pod mikroskopem sledovat konkrétní buňky či jejich části.

Vısledkem pozorování jsou videa, která ukazují přesnı sled dějů v buňkách květu. Odborníci se mohou dívat na jednotlivé vrstvy květu tak, jak je snímá mikroskop, nebo je spojit a vytvořit trojrozměrnou strukturu květu. Pomáhá jim speciální software, kterı umožňuje manipulovat s velkımi objemy naměřenıch dat.