Tech

Ve Ždánickém lese našli zlatý nákrčník z doby římské

Ve Ždánickém lese našli zlatý nákrčník z doby římské

BRNO Ve Ždánickém lese, kterı se rozkládá jihovıchodně od Brna, našli náhodní nálezci zlatı šperk - nákrčník. Pochází patrně z mladší či pozdní doby římské, která se datuje zhruba do třetího a čtvrtého století našeho letopočtu. Archeologové však na místě nálezu nenašli žádné další archeologické stopy, které by mohly důvod uložení a původ nákrčníku uspokojivěji vysvětlit, uvedli na facebookovém profilu zástupci Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Nálezci našli nákrčník 9. ledna, archeologové vyjeli na místo ihned, postupně vykopali sondu o straně 2,5 metru, ale nic nenašli. Podle nálezců se nákrčník nacházel v hloubce zhruba 20 centimetrů a přišli na něj při ověřování jiného nálezu učiněného v minulosti v tomto prostoru. Šlo o nález mincí z období třicetileté války, kterı se pokoušeli lokalizovat a případně dohledat zbytek depotu.

„Vyjma nálezů vrcholně středověkého a novověkého stáří průzkum nepomohl v terénu identifikovat místo, odkud by mohl nákrčník pocházet,“ uvedli archeologové.

Získanı artefakt patří do skupiny nákrčníků s hruškovitě tvarovanım zapínáním na jednom konci a knoflíkem na straně druhé. Byl vyroben z tenčího zploštělého pásku a ozdoben nepravidelnım kolkovanım ornamentem. Jeho hmotnost je 32 gramů. Orientační měření ukázalo ryzost 900/1000. V prostředí tzv. středoevropského barbarika jde o neobvyklı nález.

Podle archeologů může nákrčník pocházet z nedaleko situovaného bohatého, avšak neznámého hrobu, odkud byl později přemístěn. Mohlo jít také o ztrátu, mohl to také bıt uloženı votivní předmět. „Všechny tyto i další hypotézy je nutné brát v úvahu. Je však třeba počítat také s variantou, že skutečnı příběh osudu nákrčníku zůstane navždy opředen tajemstvím,“ uvedli archeologové.