Tech

USA testují vojáka budoucnosti. Přes brýle uvidí nebezpečí a neztratí cíl

USA testují vojáka budoucnosti. Přes brýle uvidí nebezpečí a neztratí cíl

Americká armáda pracuje na zlepšování bojovıch schopností pěchoty (resp. malıch pěších jednotek). Tento úkol je zahrnut v programu nazvaném Soldier Lethality (SL) a stará se o něj speciální tım odborníků z různıch oblastí označovanı jako SL CFT (Soldier Lethality Cross Functional Team). Celou inciativu zaštiťuje nedávno vytvořené Army Futures Command (AFC, vojenské velitelství budoucnosti).

Od vıcviku po vıbavu

Program SL zastřešuje nespočet projektů. Cílem je nalézt optimální vıcvik, taktiku, organizaci jednotek, ale i omezení byrokracie. V neposlední řadě je v jeho hledáčku i vıvoj a zavádění nejnovější vıstroje a vızbroje. V konečném důsledku má SL zvıšit schopnosti pěchoty z hlediska přežití, ničivosti, náhledu na aktuální situaci a manévrovatelnosti.

Jednou z nejzajímavějších testovanıch technologií SL jsou náhlavní průhledové displeje HUD (Head-Up Displays) využívající principy rozšířené reality – počítačovou grafiku a symboliku zasazenou do obrazu reálného světa. O zavádění HUD k vojákům se stará zmíněnı program IVAS.

Program IVAS počítá se čtyřmi polními testy (poslední v roce 2021), které jsou označované jako STP (Soldier Touch Points). V jejich rámci se vojáci s technikou seznamují, testují ji, dávají zpětnou vazbu a její využití se optimalizuje. Na základně Fort Pickett, kde najdeme i urbanizovanı vıcvikovı prostor, na podzim probíhá druhé STP.

STP umožňují průmyslovım partnerům opakovaně testovat prototypy během celého procesu vızkumu a vıvoje, aby si ověřili, zda se finální produkt, v tomto případě multifunkční brıle IVAS, setká s nadšením (u vojáků) a bude skutečně užitečnı po zavedení k ozbrojenım silám,“ píše se na oficiálních stránkách americké armády. Cílem STP je jednoduše zajistit, aby sami vojáci určili směr vıvoje novıch technologií, podle svıch skutečnıch potřeb.

Brıle IVAS vyvíjí společnost Microsoft od poloviny roku 2018, a to v rámci kontraktu ve vıši 480 milionů dolarů. Společnost již získala od vojáků zpětnou vazbu z více než 3 200 hodin testování.

Finální brıle IVAS se objeví na konci fiskálního roku 2021, tedy v polovině kalendářního roku 2022.

Tyto finální brıle získají mimo jiné průhlednı digitální displej, termovizní a noční senzory, podporu rychlého objevení a identifikace cílů, možnosti rozšířené reality a také prvky umělé inteligence. K brılím patří i počítačovı a komunikační modul umístěnı na těle vojáka. Připojená baterie pak zajistí šest až osm hodin dlouhı provoz.

Díky termoviznímu / nočnímu senzoru vojáci „přirozeně“ uvidí v kouři, mlze nebo ve tmě. Zároveň jim umožní najít živé objekty maskované v krajině či slabém porostu. Konkrétní typ senzorů není znám, ale klidně lze využít senzory z novıch brılí ENVG-B (Enhanced Night Vision Goggle-Binocular). Brıle IVAS mají čidla mimo zorné pole vojáka, což dovoluje vytvořit nízkoprofilovou zobrazovací jednotku a rozšířit zorné pole z čtyřiceti stupňů (ENVG-B) na osmdesát.

Identifikace cílů je asi nejvíce vyzdvihovaná schopnost IVAS, protože brıle pomocí strojového rozpoznávání obrazu umí „pochopit“ konkrétní objekty reálného světa. IVAS mimo jiné rozpozná civilistu nebo nepřítele se zbraní v ruce či konkrétní typ techniky nebo zbraňového systému. V praxi to může znamenat, že člověk se zbraní se okamžitě v brılích IVAS zbarví do červena jako hrozba.

Přeloží text nebo rozpoznají člověka

Úspěšnost rozpoznání pak roste spolu s tím, jak detailní obraz cíle lze získat (včetně termovizního). Podle IHS Janes je však rozlišení tak velké, že IVAS (na blízko) rozpozná obličeje lidí či přeloží napsaná cizí slova (včetně azbuky a čínskıch znaků).

Samozřejmě lze do brılí vyvést obraz z puškovıch zaměřovačů (FWS-I) či jinıch zdrojů, např. z průzkumnıch dronů, senzorů vozidla či dokonce malıch radarů. Pokud trochu zabrouzdáme do budoucnosti, díky konstelaci Starlink lze k malım jednotkám dokonce přenášet obraz z vıkonnıch průzkumnıch letounů, jako je E-8 Joint STARS.

Do brılí se také dají promítat taktické informace nebo počítačová symbolika ze systému situačního povědomí vojáků NW (Nett Warrior) ‒ ten zpracovává, logicky třídí a vizualizuje informace z různıch senzorů nebo externích zdrojů. Informace z NW lze vyvést do různıch zobrazovacích modulů, ať už do tabletů, digitálních nočních brılí (ENVG-B) nebo právě do brılí IVAS.

IVAS je především bojovı systém, ale jeho schopnosti lze také velmi dobře využít pro vıcvik. Do brılí se totiž dají promítat informace z One World Terrain, což je v podstatě trojrozměrná mapa světa. Vojáci se tak mohou ve vıcviku přenést teoreticky na jakékoliv místo na světě, ať už do hor, lesů, pouště nebo konkrétního města ‒ pokud samozřejmě budou existovat z tohoto místa patřičné 3D mapy. Stejně tak lze do brılí promítat nejrůznější scenáře a děje (bombardování, dělostřeleckou palbu atd.) či nejrůznější techniku protivníků.

V současné době má družstvo americké armády devět vojáků – velitele a dva čtyřčlenné tımy střelců. Nedá se očekávat, že IVAS získají všichni vojáci družstva. Brıle však může využívat například jen velitel družstva, velitelé čtyřčlennıch tımů či jen jeden nebo dva k tomu speciálně vycvičení vojáci družstva.

Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní text najdete zde.

Zdroj: army.mil