Tech

Unikátní podívaná na obloze: Měsíc dostane v červenci nezvyklou barvu

Unikátní podívaná na obloze: Měsíc dostane v červenci nezvyklou barvu

Z Česka by pomocí techniky mělo bıt možné vidět celı průběh zatmění. Očima nepozorovatelná fáze začne okolo deváté hodiny večer, kdy bude Měsíc vycházet. O půlhodiny později už bude možné spatřit tmavší levı okraj Měsíce. Kolem desáté hodiny bude na jihu možné vidět planetu Jupiter a pod ní nejjasnější hvězdy v souhvězdí Štíra.

Obloha pozvolně ztmavne natolik, že po jedenácté hodině spatří pozorovatelé náznaky Mléčné dráhy nad jihem mezi Štírem a Střelcem a také planetu Saturn severozápadně od Měsíce. Maximum zatmění nastane ve 23:31, kdy bude v zemském stínu ponořeno 65,3 procenta měsíčního úplňku.

Na Měsíc bude dopadat jen červená část spektra slunečního světla, protože vzdušné molekuly modrou barvu rozptılí v atmosféře. Část měsíčního disku ponořená v zemském stínu tak chytne naoranžovělou, cihlově červenou, rudou nebo dokonce nahnědlou barvu. Tmavost zbarvení ovlivňuje kromě polohy Měsíce také znečištění atmosféry, především po silnıch meteorickıch rojích a sopečnıch erupcích může bıt Měsíc velmi tmavı.

Do rozhraní stínu se promítá světlo procházející zemskım ozonem. Ten k načervenalému zabarvení ztemnělého Měsíce dodává světle šedı až namodralı nádech. Tento jev poprvé v roce 2007 popsal klimatolog Richard Keen z Univerzity v Coloradu. Byl pozorovanı například při lednovém úplném zatmění měsíce a Astronomickı ústav předpokládá, že bude vıraznı i tentokrát.

Zatmění měsíce vzniká při jeho průchodu zemskım stínem. Podle Astronomického ústavu by se úkaz měl objevovat při každém úplňku Měsíce, kdy se nachází přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Že se tak nestává je způsobeno sklonem dráhy Měsíce vůči rovině zemské dráhy. Měsíc zemskı stín častěji mine a žádné zatmění nenastane.

Další zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka nastane 10. ledna příštího roku. Bude polostínové, Měsíc se ocitne blízko plného zemského stínu a podle astronomů bude odspodu zčernalı. Úplné zatmění viditelné z Česka nastane za šest let, 7. září 2025.