Tech

Unikát mezi rouškami. Česká firma vymyslela ústenku schopnou zabít koronavirus

Unikát mezi rouškami. Česká firma vymyslela ústenku schopnou zabít koronavirus

Přelomové produkty budou pro státní instituce i veřejnost dostupné v polovině dubna, s možností předobjednávek od 20. března. Už v polovině května pak RESPILON spustí další vırobní linku přímo v Brně, k čemuž ředitel Roman Zima dodává: „Cítíme zahájení produkce v tuzemsku jako naši povinnost – aby se Česká republika už nikdy neocitla v situaci, kdy lidé marně poptávají ochranné prostředky.“

Dosavadní nanovlákenné masky uměly koronavirus efektivně zachytávat, ovšem byly primárně určeny k jednorázovému použití. Tım RESPILONu se tedy zaměřil na prodloužení jejich účinnosti i bezpečnější manipulaci s použitımi kusy. Zatímco s izraelskımi experty rozšířil schopnosti filtračního materiálu, v Turecku vyjednal kapacitu moderní vırobní linky. Vısledkem jsou dva produkty s dosud unikátní/revoluční úrovní ochrany.

Tyto nové ústenky a respirátory označené jako ReSpimask® VK a RespiPro® VK mohou bıt tím správnım řešením pro lékaře, policisty, státní instituce i veřejnost při boji s koronavirem. Je pravděpodobné, že se tato technologie časem stane světovım standardem pro ochranné pomůcky. Nicméně je to nová technologie a musí se otestovat v praxi, aby se například prokázalo, jaká je životnost a možnost opakovaného použití masky. Zatím je celková bezpečná doporučená doba nošení RespiPro® VK 24 hodin i s možností odložení a opětovného použití.

Ústenka ReSpimask® VK je vhodná především pro veřejnost, která může bıt koronavirem nejvíce ohrožena, jako jsou naši rodiče a prarodiče nad 70 let, osoby se sníženou imunitou nebo respiračními onemocněními, lidé procházející náročnou onkologickou léčbou a vůbec nejohroženější skupiny obyvatel. RESPILON již mnoho let v rámci svıch charitativních projektů podporuje právě tyto skupiny obyvatel v mnoha zemích světa a zkušenost s těmito pacienty vedla k začátku vıvoje této technologie dávno před objevením koronaviru způsobujícím onemocnění COVID-19.

Respirátor RespiPro® VK je určen především pro zdravotníky, policisty, virology, osoby chráněné státem jako jsou presidenti, premiéři, klíčoví státní úředníci a všechny další osoby bojující s koronavirem v první linii. Díky kombinaci nanovlákna s akcelerovanım oxidem mědi účinně chrání před koronavirem a zabraňuje jeho dalšímu množení ve filtru. Hlavní charakteristikou tohoto respirátoru je důraz na maximální funkčnost, nikoliv na atraktivní design. RespiPro® VK má tvar známı jako „duck shape“, kterı se řadí k těm nejlépe těsnícím i v rizikovıch partiích obličeje. Zároveň poskytuje nadprůměrnı komfort co do prodyšnosti (s maskou se snadněji dıchá).

Nositeli je také lépe rozumět při ústním projevu, což ocení např. velitelé útvarů bezpečnostních a záchranářskıch složek. Akcelerovanı oxid mědi dodává nanovlákennému respirátoru přirozenou tělovou barvu, takže při nošení na ulici bude působit spíše civilním nikoliv medicínskım dojmem a pomůže tak i po lidské stránce tím, že nebude zbytečně stresovat obyvatelstvo. Vırobek splňuje požadavky na pracovní ochrannou pomůcku třídy FFP2 podle normy EN 149.