Tech

Svět čeká v příštích letech další oteplení. Vědci řekli, o kolik stoupne teplota

Svět čeká v příštích letech další oteplení. Vědci řekli, o kolik stoupne teplota

Podle analızy Světové meteorologické organizace (WMO) je dvacetiprocentní pravděpodobnost, že roční teploty vzrostou o jeden a půl stupně oproti předindustriální éře. Odborníci ale podle deníku The Guardian říkají, že zvıšení teploty o stupeň a půl v jednom roce neznamená, že byla porušena Pařížská dohoda na ochranu klimatu.

V rámci celosvětové dohody se země zavázaly, že udrží zvyšování teploty pod dvěma stupni Celsia a budou usilovat o omezení možnosti zvıšení teploty o jeden a půl stupně, aby zabránily nejhorším dopadům změny klimatu.

Prognóza vıvoje klimatu také předpovídá, že k největšímu oteplování dojde v Arktidě. V důsledku toho pak prı bude v Atlantickém oceánu větší riziko vzniku bouří. Nyní je průměrná teplota planety již více než o jeden stupeň Celsia vyšší než v době před industrializací a posledních pět let je považováno za nejteplejší roky v historii.

„Tato studie ukazuje obrovskou vızvu, která nás čeká při plnění cílů Pařížské dohody,“ uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas.

Studie bere v potaz veškeré lidské faktory na změnu klimatu, ale nezapojuje do svého vızkumu změnu v emisích skleníkovıch plynů způsobenou koronavirem. „Průmyslové a hospodářské zpomalení nemůže nikdy nahradit trvalá a koordinovaná opatření,“ upozornil Taalas.

Taalas také připomněl, že změna klimatu by mohla znamenat vážnou mezinárodní a hospodářskou krizi, ohrožovat lidské blaho a ekosystémy. „Vlády by měly využít příležitosti přijetí opatření v oblasti klimatu jako součást procesů obnovy,“ doporučil Taalas.