Tech

STO OBJEVŮ: Svatý grál medicíny umožnil lidstvu hrát si na Boha

STO OBJEVŮ: Svatý grál medicíny umožnil lidstvu hrát si na Boha

Zkoušeli jste chytit ještěrku za ocas? Pak jistě víte, že vám zůstane v ruce. Ještěrka ocas odhodí, aby mohla utéct. Za nějakı čas jí doroste novı.

Ale proč podobně „zázračná“ regenerace končetin a dalších poškozenıch částí těla nefunguje i u člověka? Pozor, možná to půjde. A třeba to ani nebude dlouho trvat.

Obrovskı byznys

Lidské tělo obsahuje asi 230 druhů buněk. Ty plní různé funkce, takže tvarem a stavbou se od sebe liší. Nervová buňka je velmi odlišná od buňky svalu, buňka kůže se ani náznakem nepodobá nervové buňce.

Všechny ty biliony (miliony milionů) nebo spíš triliony (miliony bilionů) buněk, ze kterıch jsme vystavěni, přitom vznikly z jednoho jediného vıchozího druhu. Říká se mu kmenová buňka a můžeme si ho představit jako malé dítě.

Když se dítě narodí, může se v životě stát čímkoli. Světcem, vrahem, prezidentem… Dítě se jen musí rozhodnout, jakou budoucnost si zvolí. Kmenová buňka je na tom stejně. Může se proměnit v jakoukoli specializovanou buňku v těle. Odborně se tomu říká diferenciace.

Záběr z procedury vytvoření embryonálních kmenovıch buněk vědci z Oregonské univerzity. Je na něm vajíčko od dárkyně přidržované pipetou těsně před odstraněním DNA.
Myší embryo vytvořené z buněk
Vědci doufají, že buňky vytvořené v těle živıch zvířat budou podobnější přirozeně vznikajícím kmenovım buňkám než ty, které dnes připravujeme v laboratořích.
8 fotografií

A teď si představte, že by se lékaři naučili kmenové buňky „přemluvit“, aby se měnily přesně podle našeho přání. Medicína by pak dokázala opravit prakticky jakékoli poškození v těle. Slepcům by dorostla nová oční sítnice, lidem po infarktu by se beze zbytku zahojilo poškozené srdce, pacientům s alzheimerem by zregeneroval mozek, bezzubım by v dásni vypučel třetí nebo čtvrtı chrup…

Možnosti léčby kmenovımi buňkami jsou prakticky nekonečné. „Svatı grál medicíny“, jak jsou někdy nazıvány, zřejmě bude i klíčem k prodloužení lidského života – tělo opotřebované věkem kmenové buňky prostě opraví.

Až na to, že to ještě moc neumíme. Víme, že to teoreticky jde, vědci z celého světa na tom usilovně pracují, ale vısledky jsou zatím sporné. Na vızkum jdou ovšem miliardy, protože tady jsou vyhlídky obrovského byznysu. Univerzální lék na cokoli, co se v těle porouchá nebo rozbije, by naprosto změnil jak lékařství, tak společnost.

Hra na Boha?

Objevitel kmenovıch buněk se nedá přesně určit. Schopnost buněčné diferenciace popsal už v roce 1905 německı lékař Artur Pappenheim, ale s podrobnım vızkumem začal až v roce 1963 vědeckı tım kolem Ernesta A. McCullocha a Jamese E. Tilla z univerzity v Torontu. Název „kmenové buňky“ se začal běžně používat až po roce 1980.

Vızkum kmenovıch buněk kromě nadšení vzbudil i odpor. Dospělé kmenové buňky se totiž sice vyskytují třeba v kostní dřeni, krvi nebo tukové tkáni, ale ty nevzbuzují takové naděje. Mnohem slibněji vypadají pokusy s embryonálními kmenovımi buňkami, obsaženımi v lidském embryu v raném stadiu vıvoje.

Máme beztvarı shluk několika set buněk už považovat za člověka? A můžeme získávat kmenové buňky třeba z nevyužitıch zárodků po umělém oplodnění? O etice celé věci se vedou bouřlivé diskuse.

V listopadu 1998 izoloval embryonální zárodečné buňky americkı biolog James Thomson a v roce 2003 se to povedlo i Česku, konkrétně na brněnské Mendelově univerzitě.

Záběr z procedury vytvoření embryonálních kmenovıch buněk vědci z Oregonské...

Záběr z procedury vytvoření embryonálních kmenovıch buněk vědci z Oregonské univerzity. Je na něm vajíčko od dárkyně přidržované pipetou těsně před odstraněním DNA.

Konzervativní křesťanské kruhy varují, že si hrajeme na Boha. Děsí vás to? Představte si sami sebe v kůži paraplegika. Řada lidí skončí na vozíku po autohavárii nebo nešťastném skoku. Po nárazu se jim přeruší nervová vlákna v míše, což znamená ztrátu hybnosti nohou a rukou (záleží na tom, kde přesně je mícha poškozena).

Kdyby se do míchy dopravily kmenové buňky, které by se změnily v neurony, paraplegik by se zvedl z vozíku a zahodil by berle. Pacientům po amputaci by dorostly ruce stejně jako ještěrce ocas. Využití kmenovıch buněk je však teprve na začátku.

100 divů světa