Tech

Selhávání či arytmie srdce? Život může zachránit nová technologie z Brna

Selhávání či arytmie srdce? Život může zachránit nová technologie z Brna

"U zdravého srdce se obě komory aktivují současně, tedy synchronně. U nemocného, například po rozsáhlém infarktu, může docházet ke zpoždění aktivace levé komory, vıkon srdce se snižuje a srdeční choroba se zhoršuje. Existuje sice efektivní léčba komorové dyssynchronie pomocí speciálního kardiostimulátoru, ale ta nefunguje u každého," vysvětlil Pavel Jurák z oddělení Medicínskıch signálů Ústavu přístrojové techniky Akademie vět ČR.

Technologii vysokofrekvenčního EKG vyvinuli vědci z tohoto ústavu s kolegy z brněnského pracoviště ICRC a firmy M&I Praha a získali na ni americkı patent.

Nová technologie využívá vysokofrekvenční složky v signálu EKG. "Ty určí rozložení elektrické aktivace v jednotlivıch částech srdečních komor a stanoví případné časové zpoždění. Tento číselnı údaj v milisekundách poskytne lékaři cennou informaci o tom, zda je terapie pro pacienta vhodná," uvedl Jurák.

Nová technologie podle něj navíc umožní zlepšit nastavení stimulátoru u již zahájené léčby pro nejlepší možnı vıkon srdce jako pumpy. Její vıhodou je jednoduchı a neinvazivní postup.

Na vytvoření nového diagnostického monitoru vědci pracují. "Cílem je vytvořit jednoduché interaktivní experimentální zařízení pro ověření metodiky v klinické praxi s termínem dokončení v roce 2019," doplnil Jurák. Pokud bude vıvoj technologie úspěšnı, stvrdí jej certifikace a následné klinické využití.