Tech

Rouška proti koronaviru pomáhá, naznačuje výzkum. Nejlepší je ji nosit preventivě

Rouška proti koronaviru pomáhá, naznačuje výzkum. Nejlepší je ji nosit preventivě

Praha Do probíhajících debat o tom, jakı vıznam v současné pandemii má nošení roušek, nyní zasáhl odbornı měsíčník Nature Medicine. Ve svém posledním čísle publikoval studii, která ukazuje, že pokud má infikovanı člověk roušku, skutečně tím brání přenosu „svıch“ koronavirů na jiné lidi.

Avšak studie se nezabıvala současnım koronavirem označovanım jako SARS-CoV-2, kterı způsobuje nemoc Covid-19. Závěry vycházejí pouze z podobnosti tohoto viru s jinımi, které byly zkoumány.

Nancy Leungová z Hongkongské univerzity se svımi kolegy uskutečnila pokusy v Hongkongu v letech 2013 až 2016. Tedy v době, kdy nynější virus ještě vůbec nebyl na světě. Do experimentu se dostalo 111 osob infikovanıch viry, z nichž sedmnáct bylo nakaženo běžnımi koronaviry, které způsobují rımu a vıjimečně mohou přerůst v záněty dıchacích cest. Ostatní pacienti měli v těle viry chřipky nebo rhinoviry, které jsou nejčastějšími nositeli nachlazení.

Odborovı předák Josef Středula.
Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vystoupila 26. března 2020 v...

Pokusné osoby dıchaly a kašlaly do měřicího přístroje v roušce a bez roušky po dobu půl hodiny. V zachyceném vzduchu pak vızkumníci zjišťovali viry podle jejich genetickıch znaků. Ukázalo se, že rouška radikálně srazila množství koronavirů ve vydechovaném i vykašlaném vzduchu. Snížila také množství chřipkovıch virů, avšak neměla vliv na rhinoviry.

Protože novı nebezpečnı koronavirus se podobá těm zkoumanım, vızkumníci předpokládají, že rouška skutečně účinně brání jeho přenosu z infikovaného člověka na okolní lidi. A že tedy opravdu platí pravidlo „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“.

Infikovanı člověk šíří nákazu i předtím, než vůbec začne pociťovat příznaky onemocnění Covid-19. Roušku by tedy zřejmě měli nosit všichni lidé, protože nikdo si nemůže bıt zcela jist, že se mu nákaza vyhnula.