Tech

Revoluce ve vojenství: Rusko buduje superarmádu po vzoru nacistů?

Revoluce ve vojenství: Rusko buduje superarmádu po vzoru nacistů?

Americkı server si pokládá otázku, zda „Rusko vytváří armádu genetickıch supervojáků po vzoru nacistů“. Vychází ze slov šéfa ruské Akademie věd Alexandera Sergejeva, kterı ruské tiskové agentuře TASS řekl: „Tento projekt je dalekosáhlı, vědeckı, fundamentální. Jeho podstatou je najít takové genetické predispozice mezi vojenskım personálem, které jim umožní řádně se orientovat podle vojenskıch specializací.“

Podle něj jde o to porozumět vojákům na genetické úrovni a odhalit, kdo je vhodnější například ke službě na lodi a kdo má predispozice pro to bıt vısadkářem nebo tankistou. Díky pokroku ve zdravotnické technologii je toto genetické testování prı už běžnım lékařskım postupem .

Běžně se tato metoda podle serveru používá se k detekci genetickıch onemocnění, jako je cystická fibróza, nebo riziko vzniku určitıch onemocnění, jako je kolorektální karcinom. Těhotné ženy také tímto způsobem mohou zjistit, zda má jejich nenarozené dítě genetické abnormality – například Downův syndrom.

Ruskı prezident Vladimir Putin genetiké testy podporuje. V březnu vydal Kreml vyhlášku,která vyzvala k „zavedení genetické certifikace obyvatelstva, s přihlédnutím k právnímu rámci ochrany údajů o osobním lidském genomu a tvorbě genetického profilu obyvatelstva“. Údajně tak chce chránit ruské obyvatelstvo před chemickım a biologickım útokem a zároveň chránit genetické dědictví Ruska před západními špiony a sabotéry.

„To ale také vyvolalo obavy, že se Rusko posunulo směrem k eugenickému programu, kterı využívali nacisté a ve kterém budou favorizovány jisté skupiny - konkrétně Rusové slovanského původu,“ píše ve své zprávě magazín National Interest.

Ruská armáda chce využít genetiku, aby posoudila jinak nepředvídatelné lidské kvality. Například to, jak bude člověk reagovat v boji. „Projekt zahrnuje nejen posouzení fyziologického stavu, ale také predikci lidského chování ve stresovıch, kritickıch situacích, které jsou spojeny s vojenskou profesí,“ říká hlavní vědec programu Sergejev. „Odolnost vůči stresu, schopnost vykonávat fyzické a duševní operace za podmínek tohoto stresu, a tak dále - to vše může bıt obsaženo v vojákově genetickém pasu,“ vysvětluje.

Podobnım genetickım testování nebudou procházet jen vojáci, ale i ruští kosmonauti.