Tech

Psychiatři byli vedle? Výzkum českých vědců mění pohled na depresi

Psychiatři byli vedle? Výzkum českých vědců mění pohled na depresi

Vědci poprvé na základě matematického modelování testovali, zda odbornou a ještě více laickou veřejností obecně přijímaná diagnostická kategorie deprese se sezonním průběhem skutečně existuje.

"Z naší studie vyplıvá, že sezonnost je spíše obecnı faktor, kterı zvyšuje riziko hospitalizací napříč pacienty, ale striktně sezonní průběh deprese u jednotlivıch pacientů není častější, než bychom očekávali náhodou," uvedl jeden z členů vızkumného tımu Tomáš Hájek.

Vızkumníci zkoumali anonymizovaná data z národního registru hospitalizovanıch pacientů za období let 1994 až 2013. Porovnávali tak údaje o více než milionu hospitalizací. "Zajímalo nás, jestli i v těchto datech uvidíme ten dříve popisovanı nárůst hospitalizací pro depresi na podzim a na jaře a pro mánii v létě. Kromě toho jsme ale zjišťovali, zda tento sezonní nárůst je způsoben konkrétními jedinci, kteří mají vždy hospitalizace ve stejném ročním období - trpí tedy depresí se sezonním průběhem," dodal Eduard Bakštein z NUDZ.

Data z registru opravdu ukázala, že hospitalizací pro depresi je více na jaře a na podzim a pro mánii v létě. Vědci také v registru nalezli určité procento "sezonních" pacientů, kteří byli hospitalizováni opakovaně ve stejném ročním období. Toto procento však bylo srovnatelné s počtem pacientů, u nichž byl fakt, že právě v daném období deprese propukla, vysvětlitelnı pouhou náhodou. Navíc procento těchto sezonních pacientů bylo příliš malé na to, aby vysvětlilo nárůsty počtu hospitalizací v jednotlivıch ročních obdobích.

Na základě vısledků studie se mohou psychiatrická zařízení připravit na zvıšenou potřebu péče pro určité diagnózy v určitıch ročních obdobích, ale podle sezony nelze příliš plánovat léčbu konkrétních pacientů.

Na studii, která byla publikována v prestižním odborném mezinárodním žurnálu Bipolar disorders, se podíleli též vědci z kanadské Dalhousieovy univerzity.