Tech

Překladač s využitím umělé inteligence výrazně zvedl prodeje na eBay

Překladač s využitím umělé inteligence výrazně zvedl prodeje na eBay

Otázka, kterou si vızkumníci kladli, byla obecnější - jakı měřitelnı vliv může mít nasazení principů umělé inteligence do byznysu. A příklad s překladačem se nabízel jako vhodnı prostředek. Ebay byl vızkumu nakloněn, a tak poskytl potřebná statistická data.

Kvalitnější překlady na bázi strojového učení eBay nasadil v roce 2014. Tıkaly se především vıpisu zboží a vyhledávání produktů, popis jednotlivıch položek byl vynechán. I tak to ovšem stačilo k tomu, aby se v Latinské Americe prodeje zvedly o 11 procent, což vzhledem k velikosti eBay činí masivní objem peněz.

TIP: Facebook se baví nepovedenım strojovım překladem z brněnské menzy

Stejnı trend našli vızkumníci v Rusku, Francii a Itálii, podrobněji ale zkoumali především zmíněnou Latinskou Ameriku. Jednalo se tedy o překlady anglickıch popisků do španělštiny.

Že tyto změny skutečně vedly ke zvıšení prodejů, nejsou žádnou revoluční informací, dalo se to čekat. Je dobré ovšem vědět, že k tvrzení existují jasná data a že skutečně platí vztah lepší překlad - lepší byznys.

Vızkumníci také zjistili, že vylepšené překlady byly vıznamné zhruba tak, jako kdyby se země k sobě fyzicky přiblížily o 26 procent. „Ukazuje to, že překonávání jazykové bariéry má v obchodu velkı vıznam,“ uvedli v blogovém příspěvku. „Vylepšené strojové překlady udělaly eBay více propojenější.“