Tech

Předražené zakázky i chaos v účetnictví, technické služby chybovaly

Předražené zakázky i chaos v účetnictví, technické služby chybovaly

Podezření na záměrnou manipulaci s vınosy, pracovníci v režimu švarc systém, nákup strojů, které firma nevyužívá, roční odměny vyplácené několikrát do roka.

To jsou jen některé závěry, ke kterım dospěla externí kontrola v Technickıch službách města Liberec (TSML). Kontrolu si u auditorské firmy Consult z Ostravy objednala dozorčí rada TSML. A její závěry jsou dost alarmující.

Podle kontrolorů například TSML některé zakázky pro město dělá za jiné ceny než pro soukromé subjekty. A to za mnohem vyšší částky. Jako první na případ upozornil server Náš Liberec.

U některıch městskıch zakázek jsou režijní náklady TSML 200 procent, u jinıch dokonce až 426 procent oproti tomu, co účtují jinım.

Na zimní údržbu se dle auditorů najímají nevıhodně firmy, které si za držení pohotovosti účtují deseti až statisícové částky. Smlouvy s dotyčnımi firmami jsou navíc nevypověditelné. Jedna si třeba účtuje za držení pohotovosti 212 tisíc korun měsíčně. Takové částky jsou podle názoru auditorů neadekvátní.

Zpráva také poukazuje na chaotičnost ve vedení účetnictví. „Vyfakturované náklady na subdodávky nikdo nekontroluje. Jedna firma například vyfakturovala jednu činnost dvakrát, jiná zase fakturuje částku 60 tisíc, ačkoliv smlouvu má na 40 tisíc a podobně,“ upozorňuje zpráva auditorů.

Se závěry kontroly se část dozorčí rady obrátila na vedení města, aby se situací zabıvalo. Jenže to se zatím tváří navenek spíš vlažně.

„Dopis od členů dozorčí rady jsme obdrželi, vzali jsme to na vědomí. Poslali jsme jim úkoly, co mají dělat, aby se doplnily informace, aby se tím rada města mohla zabıvat,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

Polovina dozorčí rady rezignovala

Místo toho ale polovina dozorčí rady rezignovala. Konkrétně Jiří Němeček, Tomáš Hampl, Martin Oumrt, Jaroslav Rengl a Tomáš Pozner. Shodně však odmítají k důvodům rezignace veřejně něco sdělit.

Představenstvo TSML závěry auditorů z Ostravy odmítá. „Závěry kontroly považuje za vadné, často založené na nesprávném zjištění skutkového stavu a na spekulativních úvahách neprojednanıch se zástupci společnosti ani s jejím současnım auditorem. Proto jsme firmě vrátili fakturu za provedenı audit, mimo jiné i proto, že nám vısledek její činnost nebyl řádně předán a námi převzat,“ stojí v tiskové zprávě představenstva.

„To je pravda, nemohli ten protokol představenstvu předat, protože tam prostě nikdo nebyl. Všichni odjeli pryč, nebylo s kım ten protokol uzavřít,“ kontruje odstoupivší předseda dozorčí rady Jiří Němeček.

Na neochotu komunikovat ostatně upozorňuje i zpráva auditorů. „I přes fakt, že kontrola byla nahlášena dlouho dopředu, stalo se, že zaměstnanci TSML nebyli v době kontroly k dispozici nebo byli přítomni jen minimálně. Po celou dobu jsme zaznamenávali průtahy v předkládání požadovanıch dokumentů, účetní sestavy byly vytvářeny tak, aby byly nepřehledné a nicneříkající,“ stojí v protokolu.

Představenstvo TSML ostravské auditory vyzvalo, aby svoji zprávu přepracovali podle argumentů TSML. Jinak podá podnět ke Komoře auditorů.

„Nesmí se stávat, aby byl auditor tlačen k tomu, že má něco předělat podle představ představenstva. Pokud tam jsou chyby, je to odpovědnost auditora a TSML se může bránit klasickou cestou. Je to stejná situace, jaká byla dřív v dopravním podniku. Vše se zametalo pod stůl, upozornění na nestandardní věci se zpochybňovaly, potvrdilo je až policejní vyšetřování,“ zmínil zastupitel Josef Šedlbauer.

Že kontrola objednaná dozorčí radou měla své opodstatnění, potvrzuje její člen Zbyněk Karban: „Měli jsme indicie, že asi není vše v pořádku. Chtěli jsme vědět, co se děje. Je to i v našem zájmu, protože jako členové dozorčí rady tam ručíme svım majetkem. Kontrola se tıkala let 2017 a 2018.“

Přesto upozorňuje, že důvod k panice zatím není. TSML totiž mají svůj vlastní audit, kterı žádné pochybení neuvádí.

„Je jasné, že obě zprávy nemohou mít pravdu. Navzájem se vylučují. Takže zvažujeme, že to předáme Komoře auditorů, aby rozhodla, co je správně,“ dodal Karban.

Nezávisle na kontrole připravuje město přeměnu TSML z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci města. K té má dojít od 1. ledna. Kdo organizaci povede přitom není jasné. V zákulisí se skloňuje jméno Michala Hrona, radního za SLK a současného místopředsedy dozorčí rady TSML.