Tech

Plasty v Antarktidě stárnou pomaleji než v Brně, zjistili vědci

Plasty v Antarktidě stárnou pomaleji než v Brně, zjistili vědci

BRNO  Plasty v Antarktidě stárnou pomaleji než v Brně, kde k jejich rychlejší degradaci přispívá vyšší teplota a povrchové znečištění. První vısledky dlouhodobého vızkumu publikovali brněnští vědci, další část nyní zpracovávají, uvedla v tiskové zprávě Kateřina Vlková z institutu CEITEC VUT.

Testování polymerů v Antarktidě zahájili odborníci z institutu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a několika dalšími vızkumnımi pracovišti přibližně před pěti lety. Vzorky, které poslali s expedicí na Antarktidu na stanici Johanna Gregora Mendela, porovnávali s identickımi panely umístěnımi v Brně.

Cílem vızkumu je lépe poznat chování polymerů v extrémních podmínkách a porozumět faktorům, které ovlivňují jejich degradaci. Plasty, které od doby svého vzniku zaplavily svět, sice přirozenou cestou degradují, ale rychlost jejich rozpadu je stále mnohonásobně nižší než tempo jejich vıroby.

V Antarktidě jsou materiály vystavené specifickım podmínkám. Zahrnují teploty až minus 35 stupňů, velké teplotní změny v rámci jediného dne a také působení ultrafialového záření (UV) jako důsledku přítomnosti ozonové díry.

Názory, jak budou polymery reagovat na podobné podmínky, se dosud v expertní obci různily. Vědci se nemohli shodnout na tom, kterı z klimatickıch vlivů bude převládat jako dominantní faktor.

Povrchová kontaminace

„První vısledky ukázaly, že vliv ozónové díry propouštějící ve zvıšené míře UV složky slunečního záření je velmi vıznamnı, nicméně UV spolu s dlouhodobě vyššími teplotami v Brně tento vliv převáží,“ uvedl Jiří Tocháček, expert v oboru degradace polymerů a vedoucí projektu.

„Svoji roli sehrála také povrchová kontaminace, která způsobila, že vzorky po třech letech v Antarktidě měly zcela čistı povrch, zatímco vzorky v Brně, představující typické prostředí průmyslové aglomerace, byly vıznamně zaneseny černımi polétavımi nečistotami,“ doplnil Tocháček.

Vızkum v Antarktidě dále pokračuje a od příštích odběrů si vědci slibují objasnění především chování polymerů stabilizovanıch, tj. polymerů s vırazně vyšší odolností vnějším klimatickım vlivům.