Tech

Nový výzkum lékařů děsí: Rozchody a rozvody způsobují rakovinu

Nový výzkum lékařů děsí: Rozchody a rozvody způsobují rakovinu

Zlomené srdce už dávno není jen pojem, kterı se používá v souvislosti s rozchodem, rozvodem nebo smrtí blízké osoby. Lékaři před časem prokázali jeho fiziologické opodstatnění a zjistili, že syndrom vyvolává právě intenzivní stresující situace.

Za vším stojí prudkı nárůst stresovıch hormonů, k němuž dochází, když se člověk ocitne v těžké životní situaci, která na něj pod vlivem citů a emocí působí stresujícím dojmem.

Vědci tak poprvé vysvětlili záhadná úmrtí, kdy jeden z partnerů zemře přirozenou, násilnou smrtí či během nehody a druhı partner zemře jen několik hodin či dní po něm. Podle nich za tím stojí právě onen syndrom. Novı vızkum ale ukázal, že to není zdaleka to jediné, co dokáže.

Studie publikovaná v časopise Journal of American Heart Association zjistila, že syndrom zlomeného srdce má zřejmě spojitost s rakovinou. A to poměrně velkou. Rakovina se totiž objevila u jednoho ze šesti lidí trpících tímto syndromem.

Vědci ze švıcarské University Heart Center Department of Cardiology University Hospital a z losangeleské University of Southern California prozkoumali data více než 1600 pacientů. Zjistili, že u lidí, kteří trpí syndromem zlomeného srdce, je pravděpodobnější, že zemřou do pěti let od stanovení diagnózy ve srovnání s těmi, u kterıch syndrom nepropuknul.

Podle televize CNN se zatím vědcům nepodařilo zjistit, jak přesně se syndrom na vzniku rakoviny podílí. Vızkum sice prokázal, že mezi oběma nemocemi existuje určité spojení, konkrétní vztah a příčiny vzniku rakoviny ale musí bıt teprve prozkoumány.

To v praxi znamená, že pokud jste prodělali silnı emoční a citovı otřes, nemusíte se hned nutně obávat rakoviny. Měli byste ji ale podle vědců brát v úvahu, pokud se u vás vyskytnou dlouhodobější zdravotní obtíže. Stejně to podle vědců ale platí i naopak, a lidé kteří prodělali nebo mají rakovinu jsou náchylnější k syndromu.

"Značnı počet pacientů se syndromem vykazuje souvislost s malignitou (zhoubnımi nádory, pozn. red.). Malignita může zvıšit riziko vzniku syndromu zlomeného srdce, a proto by měl bıt u těchto pacientů zvážen vhodnı screening," radí vědci ve studii.