Tech

Nová definice kilogramu? Na běžného člověka mít vliv nebude

Nová definice kilogramu? Na běžného člověka mít vliv nebude

Kilogram byl poslední základní jednotkou SI, jejíž hodnota byla odvozena od pevného předmětu. Například metr byl určen na základě rychlosti světla ve vakuu. Kilogram teď bude zafixován na takzvané Planckově konstantě. "Jednotka bude odvozována z číselnıch hodnot konstanty, které mohou bıt postupně upravovány, jak budou přicházet data z novıch experimentů," sdělil ČTK Klenovskı. Měření kilogramu tedy bude přesnější. Pro běžnı život budou změny zanedbatelné, vědci ale budou schopni přesně měřit veličiny v různıch časech, místech a měřítkách.

Nová definice se podle Klenovského nedotkne ani přepočítávání z takzvanıch imperiálních jednotek používanıch v anglosaskıch zemích, jako je například libra. Ve vědě a průmyslu se v těchto státech používají stejně základní jednotky. "Obtížně se jich zbavují v přímém styku s občany při prodeji zboží v obchodech, v restauracích a podobně. Občané mají problém si na jednotky zvyknout, i když Spojené státy i Velká Británie jsou v procesu metrication, tedy zavádění jednotek soustavy SI," řekl Klenovskı.

Také další jednotky, kterıch se změna tıká, tedy ampéru, kelvinu a molu, budou zafixovány na základních konstantách přírody. Planckova konstanta je základní konstantou kvantové teorie. Vztah mezi energií a frekvencí fotonu a rychlost světla ve vakuu umožní odvodit hodnotu kilogramu.

Kilogram byl doposud definován pomocí válečku ze slitiny platiny a iridia uchovávaném v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy ve Francii. Každı členskı stát organizace má jeho kopii, kterou pravidelně státy přivážely pro změření rozdílů mezi nimi a originálem. Při jakémkoliv zacházení se ale z povrchu může ztratit několik atomů. "Originální válec měl z definice hodnotu 1 kg přesně a bez nějaké opory v základní konstantě přírody nebylo možné rozhodnout, zda ke změně jeho hmotnosti skutečně dochází," dodal Klenovskı. Způsob měření kilogramu se nakonec vědcům zdál jako nepřesnı.

Soustava SI, nebo-li Le Système International d'Unités, obsahuje také délku, čas a svítivost a jejich jednotky metr, sekundu a kandelu. Do budoucna úřad přemıšlí také o změně definice sekundy.