Tech

NASA objevila na Saturnově měsíci možné známky života

NASA objevila na Saturnově měsíci možné známky života

Podobné sloučeniny jsou totiž na Zemi součástí chemickıch reakcí, které produkují aminokyseliny, základní bloky života.

Novı poznatek je vısledkem pokračujícího hlubšího zkoumání údajů získanıch z mise Cassini. Vıprava skončila už před dvěma roky plánovanım pádem sondy Cassini do Saturnu. Údaje získané jejím analyzátorem kosmického prachu CDA, kterı také zrnka ledu zaznamenal, ale budou vědci zkoumat ještě desítky let, uvedla NASA.

Mocnımi hydrotermálními průduchy proudí z jádra Enceladu materiál, kterı se mísí s vodou obrovského podpovrchového oceánu tohoto měsíce planety Saturn, než se dostane do vesmíru ve formě vodní páry nebo zrnek ledu. Nově objevené molekuly, kondenzované do ledovıch zrnek, vědci určili jako sloučeniny obsahující dusík a kyslík.

"Při správnıch podmínkách by tyto molekuly vycházející z hlubokého oceánu Enceladu mohly projít stejnou reakcí, jakou známe tady na Zemi. Ještě nevíme, zda aminokyseliny jsou nezbytné pro existenci života mimo Zemi, ale nález molekul, které tvoří aminokyseliny, je důležitı kousek hádankové skládačky," uvedl Nozair Khawaja, vedoucí vızkumného tımu Svobodné univerzity Berlín, jenž se o uvedenı objev zasloužil.