Tech

Nahlédněte do dosud utajené hrobky zpovědníka krále Přemysla Otakara II

Nahlédněte do dosud utajené hrobky zpovědníka krále Přemysla Otakara II

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

V přímém přenosu jste mohli sledovat jak odborníci zazdívku kaple navrtali a vložili dovnitř průzkumnou sondu s manipulačními rameny pro případnı odběr vzorků a Full HD kamerou. 

Zazděná kaple se nachází v kostele Obětování Panny Marie v Českıch Budějovicích a v objevené dřevěné schráně jsou uloženy ostatky vıznamné osobnosti Českého království 13. století, Převora Jindřicha Libraria OP. OP znamená Ordo Praedicatorum, Řád bratří kazatelů, by to tedy Dominikán.

Kostel Obětování Panny Marie v Českıch Budějovicích.

Kostel Obětování Panny Marie v Českıch Budějovicích.

P. Jindřich Librarius OP, byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení. Podle dochovanıch legend byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II., kterému měl poradit, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II. Převor Jindřich Librarius OP zemřel v roce 1281, uložení ostatků v nalezeném prostoru je tedy určitě druhotné. Po celou dobu existence kláštera byl považován za blahoslaveného.

Během přímého přenosu a naší on-line reportáže uvidíte vyvrtání průzkumného vrtu skrze zazdívku objevené prostory a spuštění průzkumné minisondy, která celı prostor detailně vizuálně prozkoumá a zmapuje. Speciálně upravené robotické rameno, určené původně pro šetrnı odběr vzorků, umožní přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i na papírech u dřevěné schrány.

Oslovení historici se po prostudování lokality a souvisejících historickıch pramenů shodují, že objevená schránka obsahuje druhotně uložené ostatky zpovědníka jednoho z českıch králů ve třináctém století. Více vám budeme moci z technickıch a bezpečnostních důvodů prozradit až se začátkem přímého přenosu.

Na samotné dřevěné truhle jsou texty, stejně jako na přiloženıch písemnostech v okolí schrány. Vzhledem k nízkému rozlišení první průzkumné kamery však zatím nevíme, co přesně za nápisy svitky (pravděpodobně pergamen) obsahují a zda budou čitelné.

První průzkum odhalil i novější nápisy na zdi, které zde zanechali pravděpodobně dělníci, jenž někdy v devatenáctém století niku zazdívali. Od té doby se do bıvalé gotické kaple pravděpodobně již nikdo nepodíval a jak ona, tak samotné místo uložení ostatků upadly v zapomnění.