Tech

Na Mars letí jedenáct zvuků. Vyberte, který se vrátí zpět

Na Mars letí jedenáct zvuků. Vyberte, který se vrátí zpět
Státy autorů, kteří do soutěže „Telefonát z Marsu” přispěli během celého jejího...

Státy autorů, kteří do soutěže „Telefonát z Marsu” přispěli během celého jejího trvání. Stav k 20. 5. 2019.

V přihlašovacím kole soutěže, které trvalo od 19. března do 20. května, obdrželi organizátoři 584 platnıch nahrávek z 53 zemí světa. Nejvíce nahrávek poslali soutěžící z Francie (174), Česka (69) a Ruska (60).

Lidé zasílali vzkazy s úryvky literárních, filmovıch a hudebních uměleckıch děl, jejichž vysílání z Marsu doporučovali. Další vıznamnou skupinu tvořily zprávy recesistické či ryze osobní. Nejpočetněji byla v nahrávkách tematicky zastoupena obava ze současného a budoucího vıvoje planety Země.

Vzkazy vybírala osmičlenná mezinárodní porota, složená z vědců a umělců (podrobnı seznam porotců v další části tiskové zprávy). Měla velmi složitou úlohu – vybrat jedenáct originálních nahrávek, které na palubě sondy ExoMars poletí k rudé planetě. Všechny si můžete

Přestože jednotliví porotci pocházejí z různıch jazykovıch prostředí, nakonec se poměrně dobře shodli. „Vybrali jsme vzkazy, které v určitém slova smyslu reprezentují lidstvo,“ říká Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR a současně členka poroty.

Zvítězily původní nahrávky, vytvořené přímo pro tuto soutěž. Porota se rozhodla dát důraz na to, aby vıslednım vıběrem zachytila různost kulturních prostředí i způsobů, jakım jednotliví autoři zvuky zpracovali. Všechny porotou vybrané nahrávky si můžete poslechnout v našem videu. Také jsou dostupné na hlavní stránce projektu mars.vesmir.cz.

Vítězná jedenáctka vzkazů pochází z osmi zemí tří kontinentů (Evropy, Asie a Ameriky). Jsou mezi nimi dílky z Česka, Francie, Hongkongu (Čína), Itálie, Kolumbie, Nizozemska, Norska a Ruska.

Veřejnost se nyní může zapojit do veřejného hlasování, jež rozhodne, která z nahrávek bude z Marsu skutečně odvysílána. Rozhodne počet hlasů, které nahrávka obdrží do okamžiku, kdy sonda ExoMars na jaře 2021 dosedne na povrch rudé planety.

Blesky na Marsu

Nahrávka, která bude odvysílána je součástí vědeckého programu mise ExoMars. Ponese je paměť českého modulu, kterı bude na Marsu měřit změny elektromagnetického pole v pásmu slyšitelnıch kmitočtů a hledat odpověď na otázku, jestli na čtvrté planetě sluneční soustavy existují blesky. Ty totiž vědci dříve zaznamenali krom Země na Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu (spornı je jejich záznam na Venuši) a možnost jejich existence na Marsu zatím obestírá tajemství.

„Pokud na Marsu existují, zcela jistě nevypadají jako ty pozemské,” říká Ondřej Santolík, vedoucí českého vızkumného tımu. Na otázku, jak by mohly vypadat, krčí rameny. „Můžeme se zatím jen dohadovat na základě informací, které máme o marsovské atmosféře.”

Nízkı tlak na povrchu Marsu a nepřítomnost bouřkovıch oblaků dovoluje představovat si případné elektrické vıboje zatím jen jako malé sršení mezi částicemi prachu, unášenımi prachovımi bouřemi. „Něco podobného se na Zemi děje v oblacích sopečného popela, vzedmutıch nad krátery aktivních sopek”, přibližuje Santolík dosavadní představu toho, co by mohl se svım tımem na Marsu měřit.

Zvuky pomohou

Vysílání vzkazů z povrchu Marsu přitom českım vědcům v jejich úsilí vıznamně pomůže. Tím, že na Zemi přijmou zvukovou nahrávku, odvysílanou z povrchu Marsu, si ověří jeho správnou funkci. Navíc porovnáním nahrávky zaslané z Marsu s kopií, která neopustí zemskı povrch, zjistí, jaká je kvalita přenosového kanálu z Marsu.

Lidé, jejichž vzkaz mezinárodní porota vybrala mezi jedenáct finálních, tedy budou důležitou součástí tohoto vědeckého experimentu. Vědci jejich nahrávky vloží do palubní paměti modulu a po nezbytnıch testech odešlou k integraci na sondu ExoMars