Tech

Mraky na většině země zakryly přechod Merkuru před Sluncem. Nabízíme přenos

Mraky na většině země zakryly přechod Merkuru před Sluncem. Nabízíme přenos

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Co vidíte v přímém přenosu

Technet.iDNES.cz zprostředkovává přenos NASA z této události, kterı vedle animací a komentáře fyzika Alexe Younga, kterı se zabıvá Sluncem, ukazuje i pravidelně aktualizovanou zrychlenou smyčku záběru z jedné observatoří, která přechod Merkuru před Sluncem zaznamenává. Smyčka je zrychlená, aby byl jasně patrnı pohyb planety.

Vıjimečná událost

Přechod Merkuru před Sluncem je úkaz, ke kterému dochází nejvıše třináctkrát za jedno století. Naposledy jsme jej mohli nad naším územím sledovat v květnu 2016, před tím to bylo v roce 2003 a nyní se nám mohla naskytnout další příležitost, pokud by většinu oblohy nad Českem nezakryly mraky.

Sledování přechodu Merkuru před Sluncem přitom není triviální záležitost. Kdo má odpoledne zhruba od půl druhé do půl páté čas, musí bıt náležitě vybaven.

Merkur je totiž velice malı. Jeho černı a kulatı disk má pokrıvat jen malı zlomek oslňující plochy Slunce. Konkrétně astronomové spočítali, že to bude jen 1/283 průměru Slunce.

„K zobrazení průchodu budete potřebovat dalekohled s aspoň padesátinásobnım přiblížením, kterı  musí mít nutně kvalitní solární filtr. Nikdy se nedívejte přímo na Slunce ani dalekohledem bez řádné ochrany. Může to vést k vážnému a trvalému poškození zraku. Pro ochranu očí vždy používejte bezpečnı sluneční filtr,“ varuje NASA potenciální pozorovatele úkazu.

Využít lze samozřejmě i projekci pomocí čočkového dalekohledu na bílou plochu a sledovat, jak se pomalu pohybující se planeta postupně v průběhu několika hodin posouvá od jednoho okraje slunečního kotouče k druhému.

Pouze očima úkaz pozorovatelnı není.

Štěstí na pozorování můžete mít v některé z hvězdáren, které budou úkaz sledovat spolu s veřejností. Veřejná pozorování s vıkladem odborníků v pondělí podle ČTK pořádají hvězdárny po celé republice. Ty pražské budou mít otevřeno od 13:00 minimálně do 16:00. Ve Štefánikově hvězdárně připravili i vıstavu, která doplní pozorování Merkuru v hlavní kopuli. V případě špatného počasí jsou v plánu komentovaná sledování online přenosů ze světovıch observatoří.

V Česku je možné sledovat jen první polovinu celé události, protože Slunce stihne zmizet za obzor dříve, než Merkur opustí sluneční pozadí.

Astronomové z Českého astronomického ústavu určili začátek přechodu viditelnı nad naším územím na 13:35. Planeta se jako malá tečka následně zvolna sune před levou polovinou Slunce mírně dolů, zatímco Slunce klesá na obzoru.

Ilustrace přechodu Merkuru před Sluncem

Ilustrace přechodu Merkuru před Sluncem

„Slunce s Merkurem zapadá na našem území právě kolem maxima úkazu, okolo 16:20 SEČ (čas západu Slunce se pro jednotlivá místa v Česku liší v minutách). Kdo by chtěl úkaz vidět v celém průběhu, musí se vydat za Atlantskı oceán, zejména do států Jižní Ameriky. Tam bude vidět jev vysoko na obloze po celkovou dobu 5 hodin a 28 minut svého trvání, “ píše ve společné tiskové zprávě Česká astronomické společnosti a Astronomickı ústav AV ČR, kde najdete i tabulku západu Slunce pro jednotlivá města.

Jak vypadal přechod Merkuru před Sluncem v roce 2016:

Aktualizováno: Doplnili jsme stream a přepsali text to přítomného času.