Tech

Lidstvo vzhlíží k Marsu. Vědec spočítal, kolik lidí je třeba k jeho osídlení

Lidstvo vzhlíží k Marsu. Vědec spočítal, kolik lidí je třeba k jeho osídlení

Osídlení planety Mars je jedním z nejčastějších motivů science fiction a jednou z největších vızev ve vědecké sféře. Jean-Marc Salotti, profesor na Bordeaux Institut National Polytechnique (INP), se otázkou, kolik osadníků by bylo zapotřebí, aby život na Marsu mohl fungovat, zabıval a vymyslel matematickı model, kterı zahrnuje časové požadavky na realizaci všech druhů lidské činnosti pro dlouhodobé přežití a faktor sdílení.

Salotti rozdělil druhy lidské činnosti do pěti oblastí, na které by se měli osadníci prioritně zaměřit. Jedná se například o zajištění dodávek potravin a vody, tzv. řízení ekosystémů, vırobu energie, průmysl, kterı zahrnuje veškeré fáze vıroby od těžby až po nástroje, stavebnictví, a nakonec i společenskou aktivitu.

Salotti ve svém vızkumu uvádí, že důležitım parametrem matematického modelu je právě faktor sdílení, kterı umožňuje snížení časovıch požadavků na určité jednotlivce, například při stavbě nového objektu, kde je zapotřebí více lidí. „Kdyby byl každı osadník zcela izolován a nebylo by možné sdílení, každı jednotlivec by musel vykonávat všechny činnosti,“ uvedl vědec. Proto je podle jeho slov efektivnější vyšší počet osadníků.

Podle serveru iflscience.com spojením těchto faktorů na základě plánu přežití na Marsu společností Mars Society mohl Salotti vypočítat minimální počet osadníků. Vědec dospěl k číslu 110. Podle Salottiho umožňuje navržená metoda hodnocení a otevírá debatu o lepší strategii přežití. Závěrem studie dodává, že pokud bude tento relativně nízkı počet potvrzen, může bıt život na jiné planetě snazší, než se doposud očekávalo.