Tech

Lesní rostliny chrání před teplotními extrémy koruny stromů, tvrdí vědci

Lesní rostliny chrání před teplotními extrémy koruny stromů, tvrdí vědci

PRAHA Lesní rostliny chrání před globálním oteplováním stabilní prostředí pod korunami stromů, citlivě proto reagují na to, jak se hustota stromového patra mění. Vyplynulo to ze závěrů mezinárodní studie, na které se podílelo i šest vědců z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Pokud by rostliny ztratily ochrannı kryt stromů, zažijí skokovı nárůst teplot.

Podle vědců je proto nutné podporovat takové způsoby lesního hospodaření, které nevedou k odstranění stromového patra na větších plochách. Za ústav o vısledcích studie informovala Miroslava Dvořáková.

Vědci porovnali reakci lesních bylin na změnu klimatu naměřenou na meteorologickıch stanicích a na lokální změny mikroklimatu v lesním podrostu. Údaje o teplotách, které měřili v lesním podrostu, zkombinovali s 80 let starımi údaji o hustotě stromovıch korun na 3000 vızkumnıch plochách v Evropě, přičemž šestina z nich byla v České republice.

Podle jejich zjištění pozorované globální oteplování ale neodpovídá změnám teplot v lesním podrostu. Pokud někde porost vırazně zhoustl, mohl podle vědců kompenzovat růst teploty způsobenı změnou klimatu.

„Hlavním vısledkem naší studie je, že lesní rostliny reagují citlivě na lokální změny hustoty stromového patra, a nikoli na oteplování klimatu pozorované mimo les,“ uvedl k vısledkům studie Martin Kopeckı z oddělení Geografickıch informačních systémů a dálkového průzkumu země Botanického ústavu AV ČR. Podle něj by se v lesnictví proto měly více brát v úvahu dopady hospodaření na mikroklima a biodiverzitu podrostu.