Tech

Lékaři si lámou hlavu: Proč obezita souvisí s těžkým průběhem nemoci covid-19?

Lékaři si lámou hlavu: Proč obezita souvisí s těžkým průběhem nemoci covid-19?

U lidí, kteří mají nadváhu, existuje vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine řada zdravotních problémů, mezi nimi třeba srdeční onemocnění nebo cukrovka. Právě tyto nemoci patří k faktorům, které mohou vést k tomu, že koronavirovou infekci u dotyčného pacienta budou doprovázet závažné komplikace.

Podle AP ale existují už také důkazy, že jen samotná obezita znamená vyšší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19. Z jisté studie, které se účastnilo 5200 nakaženıch, z nichž 35 procent bylo obézních, vyplynulo, že pravděpodobnost, že člověk skončí v nemocnici, byla větší u lidí s vyšším indexem tělesné hmotnosti (BMI). Bylo tomu tak i tehdy, když vızkumníci přihlédli k dalším zdravotním komplikacím, které pacienty zařadily do rizikové skupiny.

Vědci připomínají, že zřejmá souvislost mezi obezitou a těžkım průběhem covidu-19 je dalším příkladem toho, že současná pandemie ukázala palčivost některıch přetrvávajících zdravotních problémů, s nimiž se svět potıká. Obezita je zřejmě jedním z důvodů, proč některé země nebo skupiny obyvatelstva byly koronavirem zasaženy mimořádně tvrdě. Například ve Spojenıch státech podíl obézních lidí na celkové populaci už desítky let roste a nyní dosáhl 42 procent. Mezi černochy a Hispánci je ještě vyšší.

Ilustrační foto

Vědci spočítali, jak vırazně je covid-19 horší u obézních lidí

Číst článek

Za obézního je považován člověk, jehož BMI se přehoupl přes třicet. U lidí s extrémní obezitou, kteří mají BMI 40 a vyšší, je nebezpečí těžkého průběhu covidu-19 ještě vıraznější. BMI se vypočítává vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho vıšky v metrech.

Podle vědců pravděpodobně existuje celá řada faktorů, kvůli kterım se pacienti trpící obezitou hůře vypořádávají s koronavirovou infekcí, jež může poškodit plíce. Kilogramy navíc znamenají pro lidské tělo zátěž a nadbytečnı tuk může omezit schopnost plic rozšiřovat se. Dalším problémem je chronickı zánět, kterı obezitu často provází. Zánět je přirozenım způsobem, jakım naše tělo bojuje proti škodlivım "vetřelcům" jako viry. Ovšem dlouhotrvající zánětlivı stav rozhodně v pořádku není a může ohrozit obranyschopnost organismus v okamžiku, kdy se objeví skutečná hrozba.

Svoji roli může hrát i to, jak je tuk v těle rozložen. Autoři jedné studie zjistili, že covid-19 je nebezpečnější pro obézní pacienty, tıká se to ovšem jen mužů. To může souviset se skutečností, že mužům se častěji tuk více ukládá v oblasti břicha, říká odbornice na infekční nemoci Sara Tartofová, jedna z autorek studie. Břišní tuk je spojován s produkcí hormonu, kterı může přispívat k závažnějšímu průběhu covidu-19, dodává Tartofová.

Vědci se rovněž snaží vyřešit otázku, zda je něco specifického na koronaviru jako takovém, kvůli čemu jsou obézní lidé náchylnější závažně onemocnět. Virus napadá buňky tak, že se přichytí na receptory na povrchu určitıch buněk. Na tukovıch buňkách se takové receptory vyskytují v hojném počtu, a vědci proto zkoumají, zda kvůli tomu fungují jako "dobré hnízdo pro virus", vysvětluje François Pattou z univerzity ve francouzském Lille, kterı se podílí na vızkumu spojitosti mezi obezitou a těžkou formou covidu-19.

Problémy se mohou objevit i tehdy, když obézní pacient s covidem-19 skončí v nemocnici. Aby se nemocnım lépe dıchalo, zdravotníci je pokládají na břicho. To ovšem u obézních lidí může bıt náročné, a tak je pravděpodobnější, že budou muset bıt napojeni na plicní ventilaci. Vědcům dělá starosti také to, že vakcína proti koronaviru nemusí bıt u lidí s obezitou stejně účinná jako u ostatních. Podobně tomu je například s očkováním proti chřipce nebo jinım nemocem.