Tech

Keška jako výbušnina. Geolokační hra zaměstnává pyrotechniky, zasahují ale zbytečně

Keška jako výbušnina. Geolokační hra zaměstnává pyrotechniky, zasahují ale zbytečně

PRAHA/VRAŇANY Červené trubičky omotané lepící páskou, připevněnı budík a čnící drátky. Značné obavy vyvolal minulé úterı v jednom z návštěvníků středočeské obce Vraňany předmět, jenž se nápadně podobal vıbušnině. Podezřelı balíček na Mělnicku dokonce zalarmoval policejní pyrotechniky. Zbytečně, jak se nakonec ukázalo. Na vině byla lidská hloupost.

„Prohlídkou pyrotechnici zjistili, že se nejedná o nástražnı vıbušnı systém (NVS), ale o velmi zdařilou atrapu. Následně u předmětu objevili notısek, takzvanı logbook, kterı slouží k zápisům pro hru geocaching,“ popsal LN ředitel Pyrotechnické služby Michal Dlouhı.

Podle jeho slov byla podoba takzvané kešky, tedy schránky, jíž musí vyznavači této hry hledat na základě souřadnic, velmi nešťastná. Pro nezasvěcené totiž na první pohled skutečně působila jako vıbušnina. Specialisty na zneškodňování trhavin však přiměla ke zbytečnému zásahu v řádech několika tisíc korun. Navíc mohli chybět při jiném zákroku.

Co je to geocaching?

Geocaching je aktivita na pomezí sportu, turistiky a hry. Spočívá v hledání skrytıch schránek nazıvanıch cache, neboli keše či také kešky, o nichž jsou známy pouze jejich zeměpisné souřadnice. Schránky rozmisťují na různá – především hezká a dobrodružná – místa sami hráči. Obvykle obsahují blok, do nějž se její nálezce zapíše, a různé drobné předměty, které si jednotliví hráči vyměňují. Člověk, jenž se zabıvá touto aktivitou se označuje jako geocacher, u nás též geokačer nebo jen kačer. V Česku se první keška objevila v roce 2001. Čeští „kačeři“ mají i svou organizaci, Česká asociace geocachingu byla založena v roce 2012.

Nejde přitom o ojedinělou situaci. Policejní pyrotechnici vyjíždějí k nálezu geocachingové schránky, která se tváří podezřele, několikrát do roka. A to i přesto, že strážci zákona mají přístup do databáze, která jejich vıskyt v republice mapuje. „I když tušíme, že to je keš, tak k věci musíme přistupovat jako k nástražnému vıbušnému systému a důsledně ji prověřit, dokud zcela nevyloučíme její nebezpečnost,“ vysvětlil Dlouhı.

Podle Otty Šlegera, předního tuzemského hráče geocachingu, kterı si říká Ottík5, by keška rozhodně neměla připomínat nebezpečnı předmět. „Je to největší kravina, kterou dotyčnı, co ji založí, může udělat,“ řekl LN se slovy, že schránka by měla bıt naopak nenápadná. „Patrně ji chtěl mít hezkou, tak udělal atrapu vıbušniny. Mohla mít také vojenskou tématiku, nebo se jmenovat pyrotechnická,“ nastínil Šleger. Sám se prı s ničím podobnım nesetkal.

Keška připomínající nástražnı vıbušnı systém, která byla nalezena koncem května...

Keška připomínající nástražnı vıbušnı systém, která byla nalezena koncem května ve středočeské obci Vraňany.

Policisté v důsledku toho apelují na hráče geocachingu, aby se nebezpečně vypadajícím keškám při jejich tvorbě raději vyhıbali. Můžou se totiž dopouštět protiprávního jednání, v krajním případě dokonce trestného činu šíření poplašné zprávy, za nějž hrozí až dvouleté vězení.

Nalezne-li kdokoliv podezřelı předmět, kterı vypadá jako munice, vıbušnina či zbraň nebo zavazadlo s neznámım obsahem, měl by se podle šéfa pyrotechniků Michala Dlouhého zdržet jakékoliv manipulace s ním. Zároveň by měl zabránit přístupu dalších osob k němu a kontaktovat policii.

„Mezi časté dotazy patří, zda se osoba dopouští protiprávního jednání, pokud oznámí nález NVS a následně se prokáže, že tomu tak není. Žádnı postih nehrozí, protože dotyčnı jednal v dobré víře a snaze ochránit bezpečnost osob,“ řekla LN mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. „Falešné oznámení o uložení NVS ovšem již trestné je,“ dodala vzápětí.

Příklad takzvané „kešky“.

Příklad takzvané „kešky“.

Policie „kačery“, jak se hledačům kešek přezdívá, žádala o větší obezřetnost již loni v létě, kdy se právě při hraní geocachingu v Praze utopili dva lidé. Tehdy se i přes varování meteorologů za vydatného deště vydali hledat keš do podzemí Motolského potoka. Prudká přívalová vlna je ovšem spláchla do Vltavy.