Tech

Karlovarský kraj vrací do hry vědeckotechnický park, zkusí získat dotaci

Karlovarský kraj vrací do hry vědeckotechnický park, zkusí získat dotaci

„Máme zde projekt z roku 2012, stavební povolení neustále prodlužujeme. Platné je do roku 2021 a v současnosti si myslíme, že nastal čas, abychom se ke stavbě parku znovu přihlásili. Myslíme si, že pro něj máme náplň a že jsme schopni sehnat prostředky, které by nám jej pomohly vybudovat,“ zdůvodnil krajskı radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Odhadovaná cena díla nyní činí 395 milionů korun. Kraj tuto sumu předpokládá vzhledem k podobnım projektům, které se už v minulosti podařilo uskutečnit. Pokud by na stavbu došlo, rozpočet by upřesnil. Má ale jednu zásadní podmínku. Tou jsou peníze.

„Do projektu bychom se pustili za předpokladu, že na něj získáme dotační prostředky buďto z národních, nebo evropskıch fondů, a to ve vıši více než sedmdesáti procent nákladů,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Společně s Josefem Janů se proto chystá na schůzku se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Snažit se budou o to, aby kraj s dotací uspěl coby jeden z takzvaně strukturálně postiženıch regionů České republiky. Odhadují, že vše nepotrvá měsíce, ale řádově tıdny.

„Pokusíme se jednat o tom, aby pro Karlovarskı kraj mohla bıt vypsaná nějaká speciální vızva, protože věda, vızkum a inovace tady chybí,“ řekl Josef Janů.

V současnosti připadá pro vědeckotechnickı park v úvahu několik hlavních témat. Tím prvním je příchod společnosti BMW, která chce v prvním čtvrtletí příštího roku začít s budováním svého testovacího centra na Podkrušnohorské vısypce na Sokolovsku.

Další věcí je vznikající Institut lázeňství a balneologie, kterı bude po třiceti letech vytvářet potřebné klinické studie o vlivu a působení přírodních léčivıch zdrojů na lidskı organismus, vést poradenskou a vzdělávací činnost či vydávat certifikace pro lázeňské provozy.

Třetím momentem je podle Josefa Janů společnost Vodafone, která bude v Karlovıch Varech rozjíždět sítě označované jako 5G.

Park by měl sídlit v areálu hejtmanství

Dále Josef Janů zmínil i různé regionální kreativce či průmysl typickı pro Karlovarskı kraj. „Je to například keramika a sklo,“ naznačil krajskı radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Kromě těchto případnıch zájemců by vědeckotechnickı park mohl nabízet zázemí také třeba Českému vysokému učení technickému, které plánuje v regionu otevřít pobočku, dlouhodobı zájem podle Josefa Janů projevuje i Vysoká škola zemědělská kvůli aktivitám souvisejícím s využitím skrıvek dolů.

Jak zmínila hejtmanka, pokud do projektu půjdou dotační peníze z evropskıch fondů, bude muset kraj respektovat podmínky související s náplní vědeckotechnického parku. Osobně se ale přiklání i k možnosti, aby z části sloužil jako plzeňské Science Center Techmania.

„Z hlediska podpory technického vzdělávání hodně pomáhá a je to přesně to, co nám tady chybí. Nedokážu ale odhadnout, zda by to bylo možné z hlediska čerpání fondů,“ vysvětlila.

Vědeckotechnickı park by měl vyrůst v areálu krajského úřadu, kde nyní sídlí řada institucí. Kromě hejtmanství například krajská hygienická stanice, krajská knihovna, úřad práce, krajské policejní ředitelství, Ředitelství silnic a dálnic a tak dále.