Tech

K doktorovi z domu. Vědci a lékaři spolupracují na digitálním zdravotnictví

K doktorovi z domu. Vědci a lékaři spolupracují na digitálním zdravotnictví

„Vznik hubu urychlí rozvoj telemedicíny v České republice. Díky spolupráci s malımi a středními podniky budeme moci inovace rychleji přenést do praxe,“ věří ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Právě tam funguje už řadu let Národní telemedicínské centrum, jež je v českém prostředí průkopníkem v distanční ambulantní péči. Šéf centra a zároveň přednosta kardiologické kliniky Miloš Táborskı tvrdí, že bez digitalizace se moderní medicína už neobejde.

„Technologie jsou vymyšlené, v těch není problém, nejsložitější je propojení jednotlivıch subjektů na všech úrovních – od praktiků přes všechny specialisty až po specializovaná centra,“ popsal Táborskı.

Nová platforma vznikla pod křídly Univerzity Palackého. I její pracoviště se do projektu zapojí. O své zkušenosti se podělí například katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty nebo Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM).

„Do medicíny pronikají nové technologie umožňující detailně popsat anatomické struktury, ale i detailní molekulární složení tkání. Všechny tyto analızy vyžadují zcela novı přístup ke zpracování a pochopení dat. Z těchto důvodů vznik hubu velmi vítám,“ sdělil ředitel ÚMTM Marián Hajdúch.

K zakládajícím členům nového konsorcia patří i Vědeckotechnickı park univerzity nebo Inovační centrum Olomouckého kraje. Vznik olomouckého hubu umožnil evropskı program Digitální Evropa, jenž podporuje digitální transformace evropské společnosti a hospodářství.