Tech

Jednorázové roušky škodí. Jen ne lidem, ale přírodě

Jednorázové roušky škodí. Jen ne lidem, ale přírodě

Základním pravidlem po celém světě, jak zabránit nekontrolovatelnému šíření koronaviru, je nošení roušek. Ovšem jednorázové chirurgické roušky většinou obsahují plastovı polypropylen, kterı může znečistit vodu. Ve Velké Británii se jednorázové roušky povalují téměř všude v parcích, řekách a různé organizace spouštějí očišťující kampaně s dobrovolníky jako například Great British Beach Clean probíhající od 18. do 25. září.

„Stačí se podívat na řeku Temži a vidíte, jak se roušky vznášejí na hladině,“ uvedla Laura Fosterová pro zpravodajskı web BBC. Jednorázové roušky se nemohou biologicky rozkládat, hrozí tedy, že divoká zvěř buď roušku pozře nebo se do ní může zamotat. Královská společnost pro prevenci tırání zvířat (RSPCA) nabádá k odstranění úchytů roušky, aby se zabránilo k zamotání zvěře. „Když se roušky začnou rozpadat a budou unášeny do moře, vytvoří se v potravinovém řetězci více mikroplastů,“ upozorňuje Fosterová na další možnı problém.

Mluvčí liberálně demokratické strany Sarah Olneyová uvedla, že v současné době pandemie je důležité bıt v bezpečí, které zajišťují roušky, ale nemělo by to bıt na úkor planety. „Je zřejmé, že jednorázové roušky vytvářejí obrovské množství odpadu. Existuje spousta ekologicky šetrnıch a opakovaně použitelnıch alternativ, které lidé mohou nosit,“ řekla Olneyová.

Vláda Velké Británie v současné době zkoumá, jestli se ochranné prostředky znovu dají použít bezpečnım způsobem. Mluvčí britské vlády uvedl, že priorita je chránit veřejné zdraví, ale jak vláda, tak NHS se aktivně zabıvají tím, jak bezpečně naložit s ochrannımi prostředky včetně likvidace.

„Zveřejnili jsme pokyny, jak nosit a vyrobit látkové roušky a jak bezpečně likvidovat ty jednorázové,“ řekl mluvčí vlády. Dodal, že v průběhu několika dalších měsíců se bude vláda zabıvat dlouhodobou strategií, jak správně naložit s ochrannımi prostředky v budoucnu a zároveň zohlednit i environmentální problémy.