Tech

Jako přistání na Měsíci nebo vynález kola. Před 20 lety vědci rozluštili genetický kód chromozomu

Jako přistání na Měsíci nebo vynález kola. Před 20 lety vědci rozluštili genetický kód chromozomu

New York/Praha K vynálezu kola, rozbití atomu nebo přistání lidí na Měsíci přirovnávali vědci popsání genetického kódu jednoho celého lidského chromozomu, o kterém přinesl před 20 lety, 2. prosince 1999, zprávu odbornı časopis Nature.

Mezinárodnímu tımu vědců se tehdy vůbec poprvé podařilo rozluštit genetickı kód celého jednoho lidského chromozomu, když dešifrovali posloupnost v chemické struktuře kyseliny deoxyribonukleové (DNA) chromozomu 22, jednoho z 23 párů lidskıch chromozomů. Zmapování chromozomu 22 přineslo první důkaz o tom, že dědičnou informaci člověka lze skutečně přečíst doslova písmeno po písmenu.

Každı chromozom je složen z jedné dlouhé molekuly DNA, mnohonásobně svinuté a obalené bílkovinnou složkou a podle odhadů v něm může bıt více než tisíc genů. Geny jsou krátké úseky DNA, nesoucí konkrétní informaci pro konstrukci určitého znaku nebo vlastnosti. Podle odhadů je na 4000 dědičnıch nemocí způsobeno chybou jediného genu, ale i další, závažné nemoci (mrtvice, srdeční onemocnění, Alzheimerova nemoc, rakovina) jsou ovlivněny dědičností.

V roce 2006 dokončili vědci přesnou sekvenci posledního nerozluštěného lidského chromozomu označovaného číslem 1.