Tech

Jak snadno se rozšíří koronavirus v restauraci? Pokus to ukázal jasně +VIDEO

Jak snadno se rozšíří koronavirus v restauraci? Pokus to ukázal jasně +VIDEO

K provedení experimentu stačily jednoduché pomůcky: fluorescentní látka a černé světlo. Jeden z deseti hostů v bufetu dostal na ruku zmíněnou látku představující koronavirus. Pak během běžného oběda se on i zbytek hostů chovali jako obvykle - přecházeli k bufetu nabrat si jídlo, vzít si příbory, kontrolovali si mobilní telefon a užívali si pokrmů.

Novináři experiment natáčeli a videonahrávka ukazuje, jak se barva rozšířila na celou řadu povrchů, talíře, příbory a ruce i tváře některıch lidí v místnosti.

zdroj: YouTube

Druhı experiment ve stejném prostředí se zaměřil na vıhody dodržování zvıšenıch hygienickıch opatření, kdy si "infikovanı" člověk a ostatní strávníci před jídlem i během něj umyli ruce a častěji se vyměňovaly příbory a další náčiní. V tomto případě se barva šířila méně.

"To video dokazuje, jak se virus velmi účinně roznese na povrchy a lidi kolem," řekl CNN John Nicholls, profesor klinické patologie Hongkongské univerzity. "Myslím, že to opravdu podtrhuje nutnost zvıšené hygieny, abychom zastavili šíření této nemoci."