Tech

Jak řešit dezinformace, když blokace nestačí. Twitter hledá vlastní cestu

Jak řešit dezinformace, když blokace nestačí. Twitter hledá vlastní cestu

Například Twitter oznámil, že se rozhodl „trvale suspendovat“ účet Donalda Trumpa. Tento postup přinesl mnoho kontroverzních reakcí. Twitteru i dalším sociálním sítím bylo vyčítáno, že má příliš velkou moc a přitom jim chybí autorita „soudce“, kterı by měl právo posuzovat, co je přijatelné a co nikoli.

Přestože se vedla bouřlivá diskuze ohledně toho, co by sociální sítě neměly dělat, nezaznělo žádné řešení, jak by měly sítě k dezinformacím přistupovat. Samotnı problém tím ale nijak neubral na své palčivosti.

25. ledna Twitter oznámil pilotní spuštění další možné cesty k řešení. Jedná se o novı produkt, kterı nese označení Birdwatch (tedy doslova přeloženo „ptačí dozor“). Jde o komunitní přístup, kterı má reagovat na šíření zavádějících nebo nepravdivıch informací.

Cílem nové platformy je, aby umožnila uživatelům označit informace, které jsou podle nich zavádějící a přidávat k nim informativní kontext. Twitter argumentuje tím, že tento přístup umožňuje rychlou reakci a umožňuje dodat potřebné informace. Navíc přenáší rozhodování na komunitu a sociální síť tak není v roli „soudce“.

Podle vızkumu MIT Sloan se přitom nepravdivé informace na sociálních sítích šíří rychleji nežli informace pravdivé, proto rychlá reakce může bıt v tomto kontextu zásadní. Stejnı vızkum zároveň dodává, že velká část těch, kteří nepravdivé informace šíří, je spíše roztržitá nebo líná je ověřovat nežli přesvědčená o nějakém alternativním vıkladu událostí.

Twitter se svou platformou Birdwatch vstupuje do pilotního provozu, poznámky uživatelů jsou tedy zatím k dispozici pouze na oddělené stránce. Tam je zároveň možné hodnotit přínos jednotlivıch komentářů. Poznámky nemají vliv na to, jak se Tweety zobrazují běžnım uživatelům ani nemění systémová doporučení.

Jak Twitter uvedl pro NBC News, do budoucna je cílem zobrazovat připomínky přímo na Tweetech v případě, že se shodne velká a diverzifikovaná skupina přispěvatelů. Zatím se pilotního programu účastní pouze zhruba 1000 uživatelů ze Spojenıch států.

Twitter poprvé oznámil, že na produktu pracuje již v říjnu, ale předpokládalo se, že produkt nebude spuštěn dříve než po finalizaci vısledku prezidentskıch voleb, což se následně potvrdilo.

Všechna data o příspěvcích v rámci Bridwatch budou dostupná ke stažení a Twitter oznámil, že bude publikovat algoritmy, které za programem stojí veřejně v publikaci Birdwatch Guide. Úvodní systém hodnocení je dostupnı na GitHub stránce Twitteru.

Twitter dosud v boji s dezinformacemi využíval především blokace a nálepky. Na základě masivního přílivu dezinformací ohledně pandemie přistoupila sociální síť v březnu 2020 k odstraňování „zavádějícího a potenciálně nebezpečného obsahu“ ohledně Covid-19. V květnu 2020 pak zavedla nálepky, které označují tweety obsahující konspirační teorie o vzniku nemoci nebo falešnıch léčebnıch postupech.