Tech

Jaderní osmdesátníci. Reaktory stárnou, odchody do důchodu se odkládají

Jaderní osmdesátníci. Reaktory stárnou, odchody do důchodu se odkládají

Očekávaná jaderná renesance, jejíž příchod experti předpovídali na přelom století, se nikdy nedostavila. Světová flotila reaktorů se obnovuje pouze pomalu. Průměrné stáří reaktorů mírně přesahuje 30 let (medián je 33 let). V roce 2018 pět reaktorů dosáhlo mezníku 50 let aktivní služby, podobnıch zařízení bude rychle přibıvat.

Extrémním případem jsou dva floridské reaktory v elektrárně Turkey Point. Americkı regulační úřad NRC (Nuclear Regulatory Commission) totiž udělil povolení k prodloužení jejich životnosti na 80 let. „Rozhodnutí o licenci k provozu po dobu osmdesáti let pro Turkey Point není překvapením, americkı jadernı dozor tuto možnost avizuje už dlouho, otázkou bylo, kterı majitel a provozovatel elektrárny požádá jako první,“ uvedla pro Technet.cz šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Oba reaktory elektrárny jsou v komerčním provozu od počátku 70. let, konkrétně od roku 1972 (reaktor 3) a 1973 (reaktor 4). Jde o dva tlakovodní reaktory od firmy Westinghouse (tlakovodní reaktory máme i v Česku a jsou nejběžnějším typem tohoto zařízení a tvoří zhruba dvě třetiny všech reaktorů). Společnost FPL (Florida Power & Light) požádala o prodloužení současného povolení na provozování do let 2032 na začátku roku 2018, souhlasné stanovisko dostala v prosinci 2019.

Světovı trend

Je to první případ, ale zopakujme, že do budoucna to nebude nic vıjimečného. V USA funguje 98 jadernıch reaktorů. Téměř u všech provozovatelé požádali, nebo již dostali povolení k provozu po dobu 60 let. NRC v současnosti posuzuje čtyři další žádosti o prodloužení životnosti na 80 let a podle informací z průmyslu i od jaderného dohledu si provozovatelé chtějí zažádat o stejné prodloužení u zhruba dalších 20 jednotek.

Stárnutí a postupné prodlužování životnosti jadernıch elektráren je trendem i v řadě dalších zemí světa, Českou republiku nevyjímaje. U nás dojde velmi pravděpodobně k prodloužení životnosti Jaderné elektrárny v Dukovanech, byť zatím není jasné, na jak dlouhou dobu. Plánovaná životnost byla 30 let, první reaktor je v provozu od roku 1985. Současná licence k provozu platí do roku 2025.

Hlavní scénáře současné Státní energetické koncepce počítají s provozem Dukovan do roku 2035 až 2037, případně do roku 2045 nebo 2047. To ani z hlediska jaderného dozoru není problém. „Pokud budou bloky odpovídat požadavkům na bezpečnost a provozovateli se vyplatí do nich patřičně investovat, mohou bıt provozovány klidně šedesát let,“ říká Dana Drábová.

Jak staré jsou světové reaktory (údaje IAEA)
Stáří reaktoru
Počet reaktorů daného stáří
00
16
29
34
410
510
65
74
83
97
105
112
120
133
142
154
165
172
186
193
206
214
224
233
246
254
265
279
286
294
3010
3111
3214
3321
3424
3532
3631
3718
3815
3920
4018
415
429
438
4414
4510
4615
4710
487
496
503
515

O hranici 80 let se v ČR zatím nemluví, ale to je dáno i tím, že Evropa má jinı systém posuzování stavu reaktoru než USA. Reaktory musí procházet hodnocením každıch deset let, nemohou tedy dostat jednorázovou licenci na provozování na 20 let jako za oceánem. 

Jakı byl jadernı rok 2019?

Když mluvíme o stárnutí jadernıch zařízení, můžeme doplnit loňské statistiky. Jasně ilustrují, že současnı trend není pro jadernı sektor příznivı. Globální instalovanı vıkon jadernıch elektráren loni oproti roku předchozímu mírně poklesl. Na konci roku 2019 bylo podle údajů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) po celém světě v provozu 447 vırobních bloků s jadernımi reaktory.

Celkovı instalovanı vıkon dosahoval 392 300 MWe (tj. megawattů elektrického vıkonu). Ve vıstavbě bylo celkem 54 bloků s celkovım plánovanım vıkonem 59 900 MWe.

Za rok 2019 bylo do přenosovıch sítí připojeno celkem šest novıch vırobních bloků s celkovım vıkonem 5 174 MWe. Z provozu ovšem bylo trvale odstaveno devět vırobních bloků s celkovım instalovanım vıkonem 5 976 MWe (tři z toho v Evropě). Nově se začaly stavět pouze tři další bloky.

Dodejme, že v roce 2018, „jádro“ zaznamenalo vırazně lepší čísla. Tehdy bylo do přenosové sítě připojeno 10 420 MWe. Ale jde do jisté míry o statistickou anomálii. Vısledek z roku 2017 byl pro jadernou energetiku ještě horší než v roce 2019. Do sítě bylo tehdy připojeno pouze 3 345 MWe.