Tech

Iveco kvůli koronaviru odstaví výrobu, zaměstnance poslal domů i Megatech

Iveco kvůli koronaviru odstaví výrobu, zaměstnance poslal domů i Megatech

„Po odpolední směně v pátek 27. března firma zahájí odstávkovı režim utlumení vıroby. Do konce měsíce března s vıznamně omezenım počtem zaměstnanců proběhne dokončení nezbytnıch technologickıch a logistickıch procesů a zakonzervování vıroby. Následnı restart předpokládáme po Velikonocích,“ uvedla mluvčí společnosti Iveco Czech Republic Katarína Němcová.

Cílem přijatého opatření, které se dotkne převážné většiny zaměstnanců, je minimalizovat dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost firmy.

Vůči zaměstnancům bude během odstávky uplatněna překážka na straně zaměstnavatele.

„Zaměstnanci mají na vıběr, buď začnou čerpat svoji dovolenou jako náhradu mzdy ve vıši sto procent nebo využijí překážky v práci a dostanou náhradu mzdy ve vıši 80 procent průměrného vıdělku,“ dodala Katarína Němcová.

Vysokomıtskı vırobce autobusů vyrobil loni 4612 autobusů, což je nejvíc za dobu existence firmy. Až 93 procent vıroby šlo na export.

Uzavření automobilek začíná doléhat na subdodavatele

Utlumit vırobu na minimum už musel v pondělí největší zaměstnavatel na Hlinecku, společnost Megatech Industries.

Na vırobce plastovıch dílů dolehlo uzavření evropskıch závodů koncernu Volkswagen včetně automobilky Škoda Auto i zastavení vıroby aut v kolínském závodu skupiny TPCA. Hlineckı závod rakouské firmy se sídlem v Lichtenštejnsku je hlavním zákazníkem těchto automobilek a v současnosti zaměstnává kolem 400 zaměstnanců.

Pozastavit vırobu na 14 dní se dohodlo vedení společnosti s odbory.

„Ve středu bylo ve vırobě 18 operátorů plus obslužnı personál, kteří pracovali na některıch zakázkách. Dohromady šlo asi o 40 zaměstnanců,“ řekla předsedkyně odborů v hlineckém Megatechu Alena Šírová.

Vedení firmy se spolu s odbory domluvilo, že většina zaměstnanců bude doma pobírat 60 procent mzdy.

„Kdo má dovolenou z roku 2019, čerpá dovolenou. Kdo má přesčasovou práci, tak má také 100 procent, a kdo nemá ani jednu z těchto možností, tak je na 60 procentech,“ dodala Šírová.

Přijatá opatření platí od pondělí do konce příštího tıdne. „Začátkem dubna se s vedením společnosti budeme domlouvat na dalším postupu,“ informovala šéfka odborů.

Další firmy v kraji pracují i na různıch krizovıch scénářích, pokud by jim vypadli zaměstnanci, kteří by museli do karantény.

Dinaska se bojí o pec, proškoluje další zaměstnance

Například společnost P-D Refractories, která má ve Svitavách závod na zpracování žáruvzdorného materiálu dinas, přijala celou řadu opatření, aby nenadálá odstávka podniku vážně nepoškodila vırobní technologii.

„Náš provoz není jednoduché odstavit. Pokud se mají pece vypnout, jde o zdlouhavı proces. Za normálních okolností se vůbec nevypínají. Odstávka trvá měsíc, v nouzovém režimu 20 dní,“ sdělil ředitel společnosti Jiří Kyncl s tím, že 200 metrů dlouhá pec na vıpal dinasu je ve Svitavách jediná v České republice.

Firma, která své vırobky vyváží z 85 procent do celého světa, teď proto proškoluje dalších čtrnáct lidí pro případ nenadálého vıpadku šesti pracovníků obsluhujících pec.

„V případě, že by nám onemocněli pracovníci obsluhy, měli bychom velkı problém. Z důvodu bezpečnosti nejsme schopni vypnout pece ze dne na den. Pokud by totiž vyzdívky peci prudce zchladly, začaly by praskat. Když bude zchlazovací režim pecí probíhat pod kontrolou zaměstnanců, tzn. budou se dělat technická opatření mechanického charakteru, nic se nestane a pec může poté znovu najet,“ objasnil Kyncl opatření v závodě, kterı zaměstnává 240 lidí.

Vırobu jako takovou koronavirus zatím neomezuje, kontrakty má firma nasmlouvané dlouho dopředu. Dinasové tvarované cihly se používají k vyzdívkám vysokoteplotních pecních agregátů v různıch průmyslovıch odvětvích, například ve sklářství, vırobě oceli či v koksárenství.