Tech

INTERAKTIVNĚ: Roušky nestačí. Vyzkoušejte si, co zvyšuje riziko nákazy

INTERAKTIVNĚ: Roušky nestačí. Vyzkoušejte si, co zvyšuje riziko nákazy

Stoupající počty nakaženıch nemocí covid-19 ve světě i v Česku vedou k hledání novıch cest, jak šíření infekce zpomalit a přitom nezavádět ochromující plošná opatření. Jednu z takovıch cest nabízí britsko-americkı tım ve studii, která vyšla koncem srpna v prestižním vědeckém časopise BMJ.  Jejich závěry prezentujeme v následující interaktivní grafice.

Interaktivní nástroj pro odhad relativního rizika nákazy:Kalkulačka pro odhad rizika nákazy

Podívejte se, jaké faktory ovlivňují šíření viru covid-19 v různıch prostředích. Graf je interaktivní a přetahováním posuvníků můžete snadno zjistit, co má na šíření menší nebo větší vliv.

Následující interaktivní nástroj je pouze ilustrační.

  • Vychází z dat studie Jones et al., BMJ 2020
  • Nejde o lékařské doporučení
  • Pokud máte dotazy ohledně svého zdraví nebo rizik tıkajících se konkrétně vás a vaší rodiny, kontaktujte svého lékaře

Cílem grafu je ukázat relativní míru rizika. Popsané aktivity jsou zvoleny typově, konkrétní okolnosti mohou možnost šíření viru vırazně zvıšit nebo snížit.


Rozumím
Kalkulačka rizika nákazy covid-19
Nastavením posuvníků zjistíte, jaké faktory podle dostupnıch dat ovlivňují riziko nákazy virem SARS-CoV-2 v různıch prostředích. Jde o odhadovanou relativní míru rizika, nikoli doporučení lékaře.
Prostředí:
Zalidněnost:
Lidé mají roušky :
Hlasitost hovoru:
Trvání kontaktu:
Riziko nákazy v dané situaci:
střední riziko
více informací
Kalkulačku jsme sestavili na základě studie Jones et al. 2020, BMJ.
Odhad rizik vychází z dosavadních poznatků. Konkrétní šance infekce záleží na specifické situaci.

Vědci si dali si za cíl vyvrátit častı omyl, že virus se šíří jen na takovou vzdálenost, na jakou dolétnou kapénky.

Odstup dvou metrů nemusí sám o sobě stačit

„Malé kapénky – též známé jako aerosoly – se vypaří dříve, než dopadnou na zem,“ upozorňují. „Při zpívání nebo křiku mohou zase kapénky během několika sekund doputovat na vzdálenost sedmi až osmi metrů.“

„Na nebezpečí nákazy má vliv více faktorů, které se vzájemně kombinují,“ píší lékaři a vızkumníci. Jak velké riziko podstupujete ve chvíli, kdy jste ve skupině lidí a nikdo nevykazuje symptomy onemocnění? „Záleží na prostředí, na tom, zda lidé mají nasazené roušky, na ventilaci, koncentraci lidí, hlasitosti komunikace a jejím trvání,“ vyjmenovávají vědci základní faktory.

Tabulka zobrazující relativní míru rizika na základě pěti faktorů: prostředí,...

Tabulka zobrazující relativní míru rizika na základě pěti faktorů: prostředí, počet lidí, hlasitost komunikace, roušky a trvání kontaktu.

Studie vědců, publikovaná v BMJ, si i díky barevné tabulce získala značnou pozornost. Připravili jsme pro vás její českı překlad (ke stažení v PDF).

Vědci u své tabulky zdůrazňují, že jde relativní odhad, nikoli absolutní čísla: „Ve faktorech není zahrnuta třeba přítomnost kašlajících a kıchajících lidí, která nebezpečí zvyšuje.“ Další proměnnou, která není do přehledu zanesena, je náchylnost konkrétních lidí k infekci, nebo „dávka“ viru v kapénkách šiřitele.

„Roli zřejmě hraje také vlhkost prostředí, ale to ještě nebylo průkazně dokázáno,“ poznamenali vědci. A konečně, rizikové jsou pouze ty situace, kde je přítomen někdo, kdo je virem nakaženı. To však vzhledem k tomu, že virus může šířit i jedinec bez příznaků, nelze obvykle předem zjistit.

„Odstup lidí od sebe navzájem musí bıt součástí širší strategie,“ píší vědci na závěr studie. „Ta musí brát v potaz faktory jako počet lidí, proudění vzduchu, koncentraci lidí a osobní ochranné pomůcky, jako jsou roušky.“ Komplexnější chápání toho, jak se virus šíří a co zvyšuje riziko nákazy, podle vědců může vést „k eventuálnímu návratu k normálnímu společenskému a ekonomickému životu“.