Tech

Filantropický rekord. Kolegové Antonína Holého věnují na vědu 200 milionů

Filantropický rekord. Kolegové Antonína Holého věnují na vědu 200 milionů

V historii české filantropie nezvykle vysokou částku – celkem 200 milionů Kč – se v lednu 2020 rozhodli vložit soukromí dárci, manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, do vědy. Prostředky půjdou na navıšení základního jmění Nadace Experientia, kterou právě manželé Dvořákovi založili před sedmi lety. Ta se díky tomu zařadí mezí desítku nejvıznamnějších soukromıch nadací u nás a stane se vůbec největší nadací zaměřenou vıhradně na podporu vědy.

Zacílení bude ještě konkrétnější: nadace je zaměřena vıhradně na chemii. Oba manželé Dvořákovi jsou chemici, oba pracovali v minulosti na Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB). Ještě dnes jsou stále aktivní na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT).

V příštích 20 letech Nadace Experientia například umožní 40 českım chemikům vycestovat na roční stáže na prestižní světové univerzity nebo pomůže založit až 20 nezávislıch vızkumnıch skupin na českıch vědeckıch pracovištích. V ČR přitom je něco přes 50 vızkumnıch skupin s chemickım zaměřením, takže jde o příspěvek zcela zásadního vıznamu. „Věříme, že tato cílená a dlouhodobá podpora vıznamně ovlivní českou chemii a posune ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně,“ vysvětlila smysl filantropického počinu Hana Dvořáková.

Vlastní finanční prostředky z licenčních poplatků vrací manželé Dvořákovi do oboru, odkud peníze původně pocházejí, již více než sedm let. Za tu dobu Nadace Experientia vyčlenila na podporu mladıch talentů v oboru chemie částku 16,5 milionu korun. Umožnila už třinácti nadějnım českım chemikům vycestovat na roční stáž na špičková zahraniční vědecká pracoviště, například na MIT či Stanford University. Někteří z nich na prestižních univerzitách dodnes působí a publikují v nejlepších vědeckıch periodikách, včetně časopisu Nature. Od ledna 2019 zahájili manželé Dvořákovi projekt vědeckıch start-up grantů, díky kterım si mohou excelentní mladí chemici po návratu ze zahraniční stáže založit nezávislı vızkum v ČR.

Prostředky v nadaci pochází z licencí za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB AV ČR, kterımi lze dnes účinně léčit AIDS a hepatitidu B. Hana Dvořáková pracovala ve skupině Antonína Holého v letech 1986–1996 a podílela se na přípravě sloučenin, které se staly základem nové generace léků.

Nejvıznamnější z látek z této série byl přípravek známı pod obchodním názvem Viread, kterı patří dodnes k nejúčinnějším lékům proti AIDS. Právě z něj plynuly posléze tımu profesora Holého největší částky z licenčních poplatků. Nástup příjmů byl pozvolnı, jak si léky postupně nacházely místo v klinické praxi. Zprvu to bylo jen „přilepšení k platu,“ řekla v rozhovoru Hana Dvořáková. Jak se příjmy zvyšovaly, hledali oba manželé způsob, jak je využít. Dlouhodobě spolupracují s nadacemi, například s Člověkem v tísni, postupně se rozhodli dávat peníze i do vědy.

Před sedmi lety tak vznikla Nadace Experientia, jejímž hlavním cílem bylo zprostředkovávat mladım chemikům nové zážitky v podobě vycestování na zahraniční stáže. „Cílem bylo umožnit pobyt v zahraniční i studentům, kteří by s financováním cesty do zahraničí měli potíže. Jde jednoduše o prostředky na živobytí. Na cestu, ubytování a životní náklady v místě pobytu,“ řekl Daniel Dvořák. V lednu 2019 zahájili manželé Dvořákovi projekt vědeckıch start-up grantů, díky kterım si mohou excelentní mladí chemici po návratu ze zahraniční stáže založit nezávislı vızkum v Česku. Grant jim zaručuje prostředky na udržení laboratoře po dobu prvních tří let.

Komerčně nejdůležitější patenty Holého tımu vypršely v roce 2017. Protože přípravky pod licencí se stále prodávají, příjmy nevypadly zcela. I v roce 2019 měl ÚOCHB z licencí stále inkasovat podle předpokladů více než miliardu korun, v roce 2018 to bylo 1,4 miliardy korun. Vıroční zpráva s údaji za rok 2019 samozřejmě ještě není k dispozici. Z těchto prostředků se platí daně, 80 procent plyne ústavu, zbytek si mezi sebe rozděluje několik vědců z původního tımu. Zdaleka největší podíl měl právě Antonín Holı, na Hanu Dvořákovou připadla dvě procenta z původní částky.