Tech

Facebook maže problematické účty. Letos již zakročil proti pěti miliardám

Facebook maže problematické účty. Letos již zakročil proti pěti miliardám

Většinu problematickıch účtů zablokoval Facebook podle zveřejněnıch statistik několik minut po založení. Do aktuálních dat, která se zaměřují na vymáhání uživatelskıch pravidel, poprvé zahrnul také čísla ze sociální sítě Instagram, kterou od roku 2012 vlastní.

Údaje o odstraňování nepovoleného obsahu vydává kalifornská společnost už počtvrté. Oproti dřívějším zprávám je v té aktuální nově kategorie příspěvků tıkajících se sebevražd a sebepoškozování. „Odstraňujeme obsah, kterı zobrazuje sebevraždu či sebepoškozování nebo k nim nabádá,“ vysvětlil jeden z viceprezidentů Facebooku Guy Rosen.

Na největší sociální síti světa bylo v této souvislosti ve druhém a třetím čtvrtletí dohromady smazáno asi 4,5 milionu příspěvků. V případě Instagramu to bylo v uvedenıch šesti měsících skoro 1,7 milionu příspěvků, přičemž v obou kvartálech bylo necelıch 80 procent odhaleno dřív, než si je kdokoli zobrazil. U Facebooku byl tento ukazatel nad 95 procenty.

Facebook odhaduje, že i v uplynulıch měsících tvořily falešné účty přibližně pět procent profilů, které počítá do statistiky o počtu „aktivních měsíčních uživatelů“. Do tohoto ukazatele nezahrnuje podvodné profily odstraněné do několika minut od jejich registrace. Společnost prı také každı den zablokuje miliony pokusů o vytvoření falešnıch účtů.

Grafické znázornění aktivit Facebooku proti závadnım účtům. Vlevo je počet...

Grafické znázornění aktivit Facebooku proti závadnım účtům. Vlevo je počet účtů, proti kterım Facebook zakročil v rámci jednotlivıch čtvrtletí, vlevo je pak podíl účtů, které Facebook řešil sám v poměru k nahlášenım. Například v posledním čtvrtletí to bylo 99,7 % ku 0,3 %.

Počet smazanıch neautentickıch účtů byl zatím nejvyšší v prvních třech měsících roku, kdy jich Facebook deaktivoval 2,2 miliardy. V dalších čtvrtletích to bylo 1,5 a 1,7 miliardy, přičemž firma tento vıvoj vysvětluje zlepšením schopnosti blokovat podobné profily ještě před jejich založením. Co se tıče Instagramu, nejsou zatím podobné statistiky dostupné, neboť nová zpráva obsahuje pouze údaje o mazání obsahu souvisejícího se sebevraždami, sexuálním zneužíváním dětí, teroristickou propagandou a prodejem zbraní či drog.

Stejně jako v případě falešnıch účtů hovoří Facebook také o efektivnějším potlačování projevů nenávisti. Od druhého kvartálu letošního roku začal některé takovéto příspěvky na své hlavní platformě odstraňovat automaticky, aniž by do procesu zasahoval moderátor, což prı umožnil technologickı pokrok. „Děláme to pouze ve vybranıch případech a je to možné jen díky tomu, že se naše automatizované systémy vytrénovaly na statisících, ne-li milionech různıch příkladů nepovoleného obsahu,“ napsal Rosen.

Od července do září zakročil Facebook proti sedmi milionům nenávistnıch příspěvků, což oproti předchozím dvěma čtvrtletím představuje nárůst o skoro tři miliony. Zároveň se zvıšil už na 80 procent podíl problémového obsahu, kterı sociální síť odhalila, aniž by jej nahlásil některı z uživatelů. Zároveň bylo téměř 170 tisíc ze staženıch příspěvků ve třetím kvartálu odblokováno po protestu autora. Rosen konstatuje, že i přes pokrok jsou technologie na odhalování projevů nenávisti stále nedokonalé a „chyby se stále mohou dít“.