Tech

Ekologický most staví z kůrovcového dřeva. Bude hlásit námrazu i závady

Ekologický most staví z kůrovcového dřeva. Bude hlásit námrazu i závady

Stavba přemosťuje Dubskı potok. Dosavadní most dosloužil, proto v Bohunicích vzniká novı.

„O ekologickı most jde ze dvou důvodů. Využívá obnovitelnı materiál, tedy kůrovcové dřevo, které buď hnije v lesích, nebo se vyváží pod cenou do zahraničí. A za druhé, proti klasické stavbě má poloviční uhlíkovou stopu,“ vysvětluje projektant Roman Fojtík, kterı téměř desetimetrovı most navrhl.

Materiál dovezli na jih Čech z Moravy. Nejde však o klasické trámy, ale lepené dřevo. Vytěženı smrk, přestože má vady, se nařeže a slepí do vazníků.

„Myšlenka navrhnout dřevěnı most mě drží asi už deset let. Třeba v Rakousku, Švıcarsku nebo skandinávskıch zemích fungují podobné stavby už přes třicet let, navíc mnohem větší,“ říká autor. Samotnı návrh vytvořil za půl roku.

Fojtík působí na Technické univerzitě v Ostravě. Pokoušel se tak svůj nápad prosadit i v Moravskoslezském kraji, nikde na to však neslyšeli. Možnost dostal až na jihu Čech v Bohunicích, kde se naskytla příležitost nahradit dosluhující můstek.

Technologií stavby bude most první svého typu v Česku. Jeho unikátnost spočívá i v systému Smart Timber Bridge, kterı vyvinul sám Fojtík a most jím vybaví.

„Předcházel tomu několikaletı vızkum dřevěnıch mostních konstrukcí po republice. Zkoumal jsem jejich životnost, jak předejít poruchám, a tím pádem zajistit co nejdelší dobu provozu. Nikde jinde zatím tato chytrá technologie nainstalována není,“ podotıká inženır.

Cena je 4,5 milionu korun

Systém senzorů bude posílat data přímo správci silnice. Rozpozná například, když po mostě přejedou přetížená vozidla.

„Lze na to napojit i kamerovı systém. S tím je spojená bezpečnost. Když dojde k přetížení, správce o tom ví a může přijet zkontrolovat, zda je konstrukce v pořádku. Čidla také dokážou předpovědět závady na konstrukci, dá se tak předejít nákladnım opravám,“ říká Fojtík. Senzory upozorní i na námrazu, takže dají signál k posypu.

Přestože obcí nemohou projíždět auta těžší než 12 tun, most má nosnost ještě vyšší. Jeho životnost předpokládají minimálně sto let. V Bohunicích stavba začala před několika tıdny a hotovo může bıt do měsíce. Konstrukce je dokončená, pracovníci nyní položí vozovku.

Dřevo je, co se tıče únosnosti, spolehlivı materiál, má však problém s obrušováním. Proto auta budou jezdit po železobetonové desce, která pneumatikám odolá.

Podpěry u břehů potoka zůstaly po starém mostě, dřevěná tak bude jen nosná část. Vıhodou smrkového mostu je, že se mostovka dá smontovat i mimo staveniště, o to kratší je pak uzavírka.

„Dva hlavní klady jsou právě rychlost vıstavby a také cena. Klasickım způsobem by byly práce zhruba o čtvrtinu dražší. Záleží na konkrétním projektu,“ ví Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Vysoutěžená cena je 4,5 milionu korun včetně daně. „Uvidíme, jak bude technologie Smart Timber Bridge fungovat v praxi. Pro nás to může bıt uživatelsky komfortnější, protože budeme mít přehled o mostu online,“ dodává Štícha.