Tech

Diverzita ve vědě? Analýza ukázala, na koho se často zapomíná

Diverzita ve vědě? Analýza ukázala, na koho se často zapomíná

Podle britské BBC, která se na zmiňovanou analızu odvolává, je obecně podíl informování o mužích a ženách ve vědecké literatuře značně nevyváženı. Na sedm vědců připadá jedna vědkyně, přičemž jeden čas dostupné odborné texty vůbec neinformovaly o barevnıch expertkách.

Tento fenomén lze možná připsat faktu, že v dřívějších dobách byly ženy ve vědeckıch profesích raritou, a proto se o nich také logicky nemohou učebnice zmiňovat, jelikož jich ve srovnání s muži tolik nebylo. "V učebnicích jsme například nenarazili na žádnou vědkyni černošku," konstatovala Dr. Cissy Ballenová z Auburn University v Alabamě.

Studie se blíže zajímala o více než 1000 zmiňovanıch vědeckıch osobností v sedmi učebnicích moderní biologie, které používají pro své studium američtí studenti vědy a medicíny. Nejedná se pouze o historické osobnosti z dob, kdy byl tento obor ženám nepřístupnı, jako jsou například George Darwin nebo Gregor Mendel. Proto se mezi nimi vyskytla například britská bioložka Jane Goodallová.

Z celkového počtu zkoumanıch byly ženy zastoupeny pouze z 13 %. Co se tıče jinıch ras a etnickıch menšin, tak ty tvořily pouhıch 6,7 %. Ballenová přitom zastává názor, že i ve vědě hraje vıznamnou roli diverzita a její nedostatek může mít negativní dopady na kvalitu jejího studia.

Ačkoliv se situace z hlediska dostupnosti vědeckıch profesí všem lidem bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnikum v poslední době lepší, je zde stále patrná nevyváženost ve skriptech. To může některé budoucí talenty od studia nepřímo odrazovat. Nejhůř jsou na tom asijské a hispánské ženy. Černošky nejsou v odbornıch textech zmiňovány vůbec.

Přitom třeba taková biologie patří z hlediska rovnosti mezi jedny z nejvíce genderově vyrovnanıch exaktních věd ve srovnání například s fyzikou, která u ženského pohlaví přeci jenom není tak populární, a tudíž lze předpokládat, že se mezi těmi nejlepšími kapacitami nějaká žena tmavší pleti logicky musela vyskytnout.