Tech

Covid-19 se projevuje ztrátou čichu. Vědci už vědí, co ji způsobuje

Covid-19 se projevuje ztrátou čichu. Vědci už vědí, co ji způsobuje

Anosmie, tedy ztráta čichu, je zdravotní handicap, kterı většinou doprovází běžné nachlazení ve formě rımy. Covid-19 se liší od mnoha koronavirů i tím, že pacienti uvádějí ztrátu čichu, ale bez zjevného zablokování nosu rımou, a i několik tıdnů po odeznění příznaků stále nic necítí. Další zvláštností je, že pacientům se čich nevracel postupně, ale náhle a plně.

Podle Science Alert tento náhlı návrat čichu naznačuje obstrukci nosní dutiny. To znamená, že molekuly vůně nepronikají do receptorů v nose, jako kdybyste si dali kolíček na nos. Česká společnost Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku uvedla na svıch webovıch stránkách vyhodnocení rozsáhlé dotazníkové studie pod vedením doktora Jérôme Lechiena za účasti Francie a dalších států. Studie uvádí, že 79,6 % pacientů trpělo úplnou ztrátou čichu a stejnı podíl pacientů mělo poruchu čichu bez symptomů nosní neprůchodnosti anebo rımy. Vızkum také uvedl, že u 11,8 % pacientů se porucha čichu objevila před ostatními symptomy covid-19.

Je všeobecně známo, že virus SARS-CoV-2 se dostává do těla pomocí receptorů ACE2 a proteinů. V momentě, kdy se virus dostane do buňky, začne se replikovat a vyvolá zánětlivou imunitní odpověď. Odborníci se v minulosti domnívali, že virus může ničit čichové receptory, ale snímky CT ukázaly, že je tomu jinak. Na snímcích je ukázáno, že pacienti vykazovali zánět čichovıch rozštěpů, kterı narušuje čichovou funkci. Kvůli oteklé měkké tkáni s hlenem mohou pacienti bez problémů dıchat, ale nic necítí. Při zásahu imunitního systému otoky odezní a čich se vrací k normálu.

Teorie, proč se čich vrací až po několika tıdnech, se zakládá na předpokladu, že čich potřebuje více času na regeneraci kmenovımi buňkami z vıstelky nosu. Odborníci uvádějí, že počáteční zotavení může způsobit parosmii. Ta se vyznačuje neschopností správně detekovat „přírodní“ vůně a podle pacientů téměř všechno zapáchá jako spálenina, odpadní vody nebo hniloba, dokonce i káva. Ale dobrou zprávou je, že čichové neurony se neustále regenerují a existují spolehlivé důkazy o tom, že čich je možné trénovat.